Hur väl fungerar amputerade lemmar efter att de har fästs igen?

Diskutera fysik, kemi, biologi, samt direkta tillämpningar såsom teknik och medicin.
Post Reply
linsChaho
Posts:4
Joined:Tue 10 Aug 2021, 17:45
Hur väl fungerar amputerade lemmar efter att de har fästs igen?

Post by linsChaho » Thu 02 Sep 2021, 17:13

Säg att någon hade en hand skuren av, och alla omständigheterna var perfekta för att de skulle sätta på den igen (säg att olyckan inträffade mitt på ett välfinansierat sjukhus med erfarna kirurger i personalen).

Om den här handen fastnar, kommer personen att kunna ha samma typ av fingerfärdighet i handen/fingrarna som de gjorde före olyckan?

dann
Posts:2148
Joined:Sun 24 May 2020, 17:18

Re: Hur väl fungerar amputerade lemmar efter att de har fästs igen?

Post by dann » Fri 03 Sep 2021, 13:19

I am not sure that it is not a bot question, but here's the answer:
Conclusions
We found that while the majority of the included patients exhibited good or very good function of the extremity, none of the replanted appendages regained normal levels of functionality. In addition, all participants were very satisfied with their outcomes. Positive long-term results with high rates of subjective satisfaction are possible after replantation of upper extremities.
Long-term outcome following upper extremity replantation after major traumatic amputation (NCBI, Feb. 10, 2017)

linsChaho
Posts:4
Joined:Tue 10 Aug 2021, 17:45

Re: Hur väl fungerar amputerade lemmar efter att de har fästs igen?

Post by linsChaho » Mon 06 Sep 2021, 13:24

linsChaho wrote:
Thu 02 Sep 2021, 17:13
Säg att någon hade en hand skuren av, och alla omständigheterna var perfekta för att de skulle sätta på den igen (säg att olyckan inträffade mitt på ett välfinansierat sjukhus med erfarna kirurger i personalen).appvalley tutuapp tweakbox


Om den här handen fastnar, kommer personen att kunna ha samma typ av fingerfärdighet i handen/fingrarna som de gjorde före olyckan?

issue got solved

emanuson
Posts:11
Joined:Fri 09 Jul 2021, 19:40

Re: Hur väl fungerar amputerade lemmar efter att de har fästs igen?

Post by emanuson » Wed 22 Sep 2021, 12:22

Replantation av lemmar är ett komplicerat mikrokirurgiskt ingrepp som gör det möjligt för patienter att få avbrutna lemmar återfästa eller "återplanterade" i kroppen. Den totala framgångsfrekvensen för replantationsoperationer är cirka 83,2 %. Skademekanismen spelar en roll för resultatet; giljotinamputationer har till exempel en bättre prognos än krossamputationer.

Post Reply