Is it worth buying a spectrum case?

Diskutera allmänt om vetenskap, pseudovetenskap och folkbildning, t.ex. vetenskapsteori eller forskningspolitik.
Post Reply
emanuson
Posts:11
Joined:Fri 09 Jul 2021, 19:40
Re: Is it worth buying a spectrum case?

Post by emanuson » Thu 15 Jul 2021, 14:39

Jag har dem, men det enda som talar emot dem är att Valve nyligen ändrade fallpoolen för icke-premiumspelare (F2P-spelare) till att omfatta äldre fall, och vi måste se hur denna pool kommer att förändras, eftersom det finns risk för att S1 kommer att introduceras i den poolen.

Post Reply