Vad är det som påverkat de mänskliga moraliska värderingarna i humanare riktning?

Diskutera sociologi, historia, religionsvetenskap, ekonomi, språk, statsvetenskap o.s.v. ur ett vetenskapligt perspektiv.
User avatar
Johannes
Posts:4586
Joined:Tue 30 Nov 2004, 14:31
Re: Vad är det som påverkat de mänskliga moraliska värderingarna i humanare riktning?

Post by Johannes » Fri 16 Oct 2020, 14:23

För mig är det inte en självklar koppling mellan den vetenskapliga revolutionen och humanare värderingar. Dessutom fick dessa idéer fäste i en värld där en stor majoritet av alla människor levde i stor fattigdom och armod. Det är inte förrän mot slutet av 1800-talet som stora delar av folket egentligen fick det särskilt mycket bättre.

Thomas P
Posts:9311
Joined:Sun 27 Aug 2006, 19:01

Re: Vad är det som påverkat de mänskliga moraliska värderingarna i humanare riktning?

Post by Thomas P » Fri 16 Oct 2020, 18:43

Procentaren wrote:
Thu 15 Oct 2020, 21:35
Jag tror en orsak är att krig för några hundra år sedan drabbade i huvudsak de stridande. Civilbefolkningen påverkades inte så mycket.
Tror du det tycker jag du skall läsa på om svenska stormaktstiden och hur striderna gick till på den tiden och närmast avfolkade delar av Tyskland när de enorma arméerna drog fram som gräshoppssvärmar och plundrade allt i sin väg eller befolkningen svalt i städerna under långa belägringar.
Jag har hört anekdoter om inbördeskriget i U.S.A. Att när trupper samlades inför ett fältslag, så kom det åskådare för att titta på striderna.
Det är nog ingen slump att texten du citerar handlar om första slaget i kriget. När man närmade sig slutet med Shermans marsch mot havet var det inte lika kul för civilbefolkningen.

Nemesis
Posts:2819
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm

Re: Vad är det som påverkat de mänskliga moraliska värderingarna i humanare riktning?

Post by Nemesis » Tue 20 Oct 2020, 20:25

Thomas P wrote:
Fri 16 Oct 2020, 18:43
Procentaren wrote:
Thu 15 Oct 2020, 21:35
Jag tror en orsak är att krig för några hundra år sedan drabbade i huvudsak de stridande. Civilbefolkningen påverkades inte så mycket.
Tror du det tycker jag du skall läsa på om svenska stormaktstiden och hur striderna gick till på den tiden och närmast avfolkade delar av Tyskland när de enorma arméerna drog fram som gräshoppssvärmar och plundrade allt i sin väg eller befolkningen svalt i städerna under långa belägringar.
Kan även lägga till mongolernas och hunnernas erövringar som väl mest drabbade civilbefolkningen.
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

Nemesis
Posts:2819
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm

Re: Vad är det som påverkat de mänskliga moraliska värderingarna i humanare riktning?

Post by Nemesis » Tue 20 Oct 2020, 20:35

Erland wrote:
Fri 16 Oct 2020, 08:32
Nemesis wrote:
Thu 15 Oct 2020, 19:58
Att den vetenskapliga revolutionen triggade Upplysningen har jag också läst. Men Upplysningen innefattade inte bara vetenskap, utan även filosofi, inklusive moralfilosofi och politisk filosofi.
Naturvetenskapen räknades då ännu som en del av filosofin: naturfilosofi. Och de vetenskapliga framstegen gynnade fritt och kritiskt tänkande och att man kände sig mindre bunden av auktoriteter, vilket ledde till förändringar inom andra grenar av filosofin också.
Bra poäng. Den moderna uppdelningen mellan vetenskap och filosofi är väl inte äldre än 1800-talet om jag inte minns fel.
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

Nemesis
Posts:2819
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm

Re: Vad är det som påverkat de mänskliga moraliska värderingarna i humanare riktning?

Post by Nemesis » Tue 20 Oct 2020, 20:39

Vitnir wrote:
Fri 16 Oct 2020, 08:47
Kan det inte vara att ett samhälle där medborgarna har en hög levnadsstandard så förväntar man sig att alla ska ha det. Det finns ju länder idag där ett människoliv inte är värt mycket och det tycks mig att de länderna generellt är fattigare.
Så kan det kanske vara. I ett fattigt samhälle där folk ofta dör av antingen sjukdomar eller våld så är ett människoliv inte mycket värt. Då ses rå behandling av andra människor kanske inte som så avvikande.
Vitnir wrote:
Fri 16 Oct 2020, 08:47
Sedan finns det en hel del skit även i Sverige. I byggbranschen som jag har lite insyn i så är det inte ovanligt att det står papperslösa/utländska personer och jobbar under förhållanden som en vanlig Svensson aldrig skulle godta. Visst det är ingen som TVINGAR dem men vad har de att välja på.
Ja visst. Men det är ändå fundamentalt annorlunda mot ett samhälle där 30-40% av befolkningen är slavar, och det ses som fullt naturligt att så är fallet. Ett samhälle där man inte behöver dölja om man eventuellt behandlar sina slavar illa, för det är fullt moraliskt accepterat.
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

User avatar
Tryggve
Forummoderator
Posts:9049
Joined:Mon 18 Apr 2005, 23:03
Location:Mölndal

Re: Vad är det som påverkat de mänskliga moraliska värderingarna i humanare riktning?

Post by Tryggve » Wed 21 Oct 2020, 16:44

Nemesis wrote:
Tue 20 Oct 2020, 20:25
Kan även lägga till mongolernas och hunnernas erövringar som väl mest drabbade civilbefolkningen.
Förr så skaffade ju sig arméer på marsch ofta sina förnödenheter genom plundring/rekvisitioner, så ur den synvinkeln så har krig rätt ofta drabbat civilbefolkningen även förr. Även om väl det också varierat genom historien-.

User avatar
Vitnir
Posts:4473
Joined:Thu 31 Mar 2005, 17:08
Contact:

Re: Vad är det som påverkat de mänskliga moraliska värderingarna i humanare riktning?

Post by Vitnir » Fri 23 Oct 2020, 13:52

Hur många papperslösa som utnyttjas i Sverige är det ingen som vet exakt, fackförbunden driver en del fall där de inte får ut sin lön men omfattningen är svår att överblicka. De har rätten på sin sida men blir utvisade om de bråkar.
Att andra arbetskraftsinvandrare blir lurade eller utnyttjade är ingen hemlighet. På många sätt tycker jag Sverige är märkligt libertarianskt där regler kanske finns på pappret men ingen bryr sig om dem.
There is no spoon.

En till medlem
Posts:10
Joined:Sun 04 Sep 2016, 15:26

Re: Vad är det som påverkat de mänskliga moraliska värderingarna i humanare riktning?

Post by En till medlem » Sat 18 Sep 2021, 20:31

Upplysningstiden under 1700-talet och tron på teknik och naturvetenskap.

Demokratins utveckling från slutet av 1700-talet och framåt. (de allra flesta historikerna är väldigt överens, det skall väldigt mycket till om två stater med i grunden fungerande demokrati går ut i krig mot varandra)

Minskandet av religiös fanatism. Fram till 1700-talet utnyttjade kungarna i Europa organiserad religion som maktmedel, och alla påstod sig ha Herren Gud på sin sida. Resultat blev bland annat att Centraleuropa mellan 1618–1648 var ett enda stort blodigt slagfält.

Människor har fått det bättre, framför allt från mitten-slutet och 1800-talet och framåt. Detta tack vare industriella revolutionen, då behövdes inte längre till exempel slaveri och slavera.

Maskinerna minskade vikten av fysiskt krävande arbetskraft. Visst, under 1800-talet betalade en del arbetsgivare ganska taskiga löner till anställda arbetare och det krävdes en hel del lagstiftning på arbetsmarknaden. Men samtidigt gick utvecklingen framåt och mycket av det vi i dag tar för givet utvecklades under 1800-talet. Då behövdes inte ett lika strikt system för att upprätthålla ordningen i samhället.

Post Reply