Elbrist i Södra Sverige

Diskutera allmänt om vetenskap, pseudovetenskap och folkbildning, t.ex. vetenskapsteori eller forskningspolitik.
cleve
Posts:200
Joined:Fri 26 Jun 2020, 18:12
Elbrist i Södra Sverige

Post by cleve » Wed 02 Sep 2020, 17:31

Många gånger har vi läst i tidningarna om elbrist i södra Sverige. Egentligen en effektöverföringsbrist.
Men vem är boven ?

1. Politikerna som beslutade att Barsebäckverket skulle stängas. Eller folket som valde politikerna.

2. Elisabet Norgren, ansvarig för stamnätsutbyggnaden på Svenska kraftnät.

3. Sverker Ekehage projektledare för Sydvästlänken på Svenska kraftnät

Vad tycker du ?

User avatar
Procentaren
Posts:1491
Joined:Sun 30 Dec 2007, 11:54
Location:Skåne

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by Procentaren » Wed 02 Sep 2020, 20:27

Artikel i Aftonbladet. 24:e juni.
Så här ligger det till – i grova drag enligt personer kunniga på området som jag talat med.
Vi har en lång, blåsig och snöig vinter bakom oss. Den har också varit mild i stora delar av landet. Behovet av el var lägre än normalt, inte bara på grund av den varma vintern utan också på grund av coronapandemin som gjorde att stora delar av industrin stod still eller gick på lågvarv.
Resultat: Massor av el till billiga priser.
Elpriset blev så lågt att kärnkraftverkens ägare stängde av fler aggregat än vanligt för revision, översyn. De görs normalt under sommaren då efterfrågan på el är låg.
Men de många revisionerna berodde i högre grad på att elen från kärnkraften fick säljas till underpris till följd av det låga prisläget än att fler reaktorer än vanligt var i behov av översyn.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolu ... och-cyklar

User avatar
Johannes
Posts:4586
Joined:Tue 30 Nov 2004, 14:31

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by Johannes » Wed 02 Sep 2020, 21:18

Situationen hade varit bättre om Sydvästlänken varit i drift. Ansvaret för att så inte är fallet kan knappast läggas på en enskild person. Alstom vann upphandlingen före ABB och har misslyckats med att leverera, så en del av ansvaret hamnar på dem. Å andra sidan misslyckades ABB med att leverera fungerande kabelskarvar, så lite av ansvaret hamnar även på dem.

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by micke.d » Wed 02 Sep 2020, 23:02

cleve wrote:
Wed 02 Sep 2020, 17:31
Många gånger har vi läst i tidningarna om elbrist i södra Sverige. Egentligen en effektöverföringsbrist.
Huruvida det är en effektöverföringsbrist eller en elproduktionsbrist kan diskuteras. Elnätet byggdes ju under förutsättningen att lokal elproduktion i form av Barsebäck fanns, och att alla reaktorer i Ringhals var i bruk. När dessa stängdes ökade behovet av överföringskapacitet. Den del av behovet som inte produceras lokalt måste importeras utifrån.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by Anders G » Thu 03 Sep 2020, 13:59

Till råga på eländet har kablarna över Oslofjorden skadats, så det norska vattenkraftsöverskottet går ner till kontinenten istället.
They don't like it up'em, you know!

cleve
Posts:200
Joined:Fri 26 Jun 2020, 18:12

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by cleve » Fri 04 Sep 2020, 10:33

Johannes wrote:
Wed 02 Sep 2020, 21:18
. Ansvaret för att så inte är fallet kan knappast läggas på en enskild person. Alstom vann upphandlingen före ABB
Anbudsförfarandet var väldigt märkligt.

ABB lämnade in lägst anbud.

Därefter gjordes upphandlingen om, med en ändring, och Alstom vann.

Hade Alstom fått insiderinformation från Svenska Kraftnät ?

User avatar
Johannes
Posts:4586
Joined:Tue 30 Nov 2004, 14:31

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by Johannes » Fri 04 Sep 2020, 15:23

Nja, det var väl snarare så att de valde att lägga sig lägre när de förstod att ABB låg lägre i första rundan. Det hade ABB också kunnat göra, så det är svårt att ha någon synpunkt på det. Däremot kan man kritisera upphandlingskriterierna. Man kunde lagt in ett kriterium om visad kommersiell erfarenhet av tekniken, vilket ABB hade men Alstom saknade.

User avatar
Procentaren
Posts:1491
Joined:Sun 30 Dec 2007, 11:54
Location:Skåne

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by Procentaren » Sat 05 Sep 2020, 09:01

cleve wrote:
Wed 02 Sep 2020, 17:31
Många gånger har vi läst i tidningarna om elbrist i södra Sverige. Egentligen en effektöverföringsbrist.
Men vem är boven ?
1. Politikerna som beslutade att Barsebäckverket skulle stängas. Eller folket som valde politikerna.
När Barsebäck stängdes så behövde man på något vis kompensera för bortfallet.
Man byggde då om Öresundsverket utanför Malmö till naturgasdrift. Det hade legat i malpåse sedan 1993.
Men på grund av låga elpriser används inte verket för kommersiell drift sedan 2017. Verket är nu till salu.

Enligt wikipedia hade Barsebäck en nettoeffekt på 2*600 MW.

Öresundsverket har:
Gasturbin: 290 MW el
Ångturbin: 150 MW el eller 110 MW el + 250 MW värme
Ovanstående räcker inte till för att ersätta Barsebäck, men det är ju ett bra tillskott.
Lågt elpris är alltså en orsak till effektbristen i södra Sverige.

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96resundsverket
https://www.uniper.energy/sverige/reser ... undsverket

cleve
Posts:200
Joined:Fri 26 Jun 2020, 18:12

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by cleve » Tue 08 Sep 2020, 14:39

Enligt SDS 8 september 2020 "Först i slutet av 2020-talet får Skåne tillgång till el som resten av landet." Rapporten har tagits fram av länsstyrelsen. Vem som har skrivet rapporten framgår inte av SDS artikel.

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by micke.d » Thu 10 Sep 2020, 00:39

Till saken hör också att inom en inte alltför avlägsen framtid kommer elanvändningen i norra Sverige troligen att öka, mycket, i takt med att basindustrierna övergår till el istället för fossilt. Frågan är då om det kommer att finnas något att exportera söderut. Bara Hybrit kommer ju att förbruka väldigt mycket el. Så det är tveksamt om man kan räkna med att få några stora mängder el norrifrån om, säg, tio år.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

cleve
Posts:200
Joined:Fri 26 Jun 2020, 18:12

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by cleve » Fri 11 Sep 2020, 10:15

Den svenska elmarknaden är avreglerad sedan 1996. Priset bestäms av utbud och efterfrågan. Det svenska elnätet är sammankopplat med bl. a. Norge, Danmark, Tyskland, Litauen. Det kommer att finnas el för den som har råd att betala marknadens pris. Tråkigt att sydvästlänken inte blev utförd som luftledning, växelström. Kostnaden hade troligtvis varit 25% av kostnaden för HVDC med markkabel.

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by micke.d » Fri 11 Sep 2020, 12:29

Fast vi vill inte ha vilken el som helst. Vi vill ha koldioxidfri el. Det kommer vi inte att få om marknadskrafterna verkar fritt.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
Johannes
Posts:4586
Joined:Tue 30 Nov 2004, 14:31

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by Johannes » Fri 11 Sep 2020, 14:21

Den svenska elmarknaden är bara delvis avreglerad. T ex är landet godtyckligt uppdelat i fyra olika priszoner efter regeringsbeslut, som en följd av att EU kritiserade Sverige för att ha begränsat exporten för att kunna hålla nere de inhemska elpriserna.

cleve
Posts:200
Joined:Fri 26 Jun 2020, 18:12

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by cleve » Mon 14 Sep 2020, 12:07

Vi har en 700 MW linje mellan Nybro och Litauen. Är det möjligt för svenska kapitalister att bygga ett kärnkraftverk i Litauen ?

User avatar
skunkjobb
Posts:1010
Joined:Sun 12 Sep 2010, 16:01

Re: Elbrist i Södra Sverige

Post by skunkjobb » Mon 14 Sep 2020, 12:44

cleve wrote:
Mon 14 Sep 2020, 12:07
Vi har en 700 MW linje mellan Nybro och Litauen. Är det möjligt för svenska kapitalister att bygga ett kärnkraftverk i Litauen ?
Vad tror du själv? Finns det något hinder i svensk lag för det? Finns det några hinder i Litauen? Vore det ett säkert sätt att avhjälpa elbristen i södra Sverige?

Post Reply