Forumet anmält till Datainspektionen i december 2014

Diskussion, frågor och förslag kring hur diskussionsforumet ser ut, fungerar och sköts.
Post Reply
User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule
Forumet anmält till Datainspektionen i december 2014

Post by micke.d » Sat 10 Jan 2015, 01:29

För några dagar sedan kom det fram uppgifter om att föreningen Vetenskap och Folkbildning skulle ha anmälts till Datainspektionen, detta på grund av förhållanden på det här forumet. Dessa uppgifter har tidigare diskuterats i en forumtråd.

Forumledningen hade inga uppgifter om denna anmälan tidigare, men efter lite grävande har vi nu kommit över såväl anmälan som Datainspektionens svar. Händelseförloppet är följande:

1. Anmälan skickades in via epost till Datainspektionens registrator den 19 december 2014 kl 19.19

2. Datainspektionen svarade via epost den 22 december kl 15.33 (inom två arbetsdagar).

Datainspektionens svar på anmälan lyder som följer:
Datainspektionen wrote:Hej <namn utelämnat>,

Tack för ditt meddelande till Datainspektionen.

Till Datainspektionen kommer det varje dag ett stort antal meddelanden med synpunkter på hur personuppgifter hanteras i olika delar av samhället. Med detta svar vill Datainspektionen allmänt beskriva de regler som gäller för sådan hantering av personuppgifter som ditt meddelande handlar om. Datainspektionen kommer i nuläget inte att göra något mer med anledning av den information som du har lämnat oss.

Synpunkter som skickas till Datainspektionen leder inte alltid till att inspektionen inleder tillsyn. Skälet till det kan vara att Datainspektionen anser att de fel och brister som inspektionen uppmärksammas på inte är av sådan art eller omfattning att de motiverar en tillsynsåtgärd. Det kan också bero på att synpunkterna bäst hanteras i en framtida tillsynsinsats, exempelvis som en del av underlaget för ett tillsynsprojekt. Större tillsynsprojekt planeras ofta lång tid i förväg. Ibland kan det också vara så att Datainspektionen nyligen har avslutat tillsynsaktiviteter mot den typ av verksamhet som synpunkterna handlar om.

På Datainspektionens webbplats http://www.datainspektionen.se hittar du mer information om vad som gäller vid behandling av personuppgifter, inkasso, kreditupplysning och kameraövervakning. Skriv in din sökning i sökfältet.

Följande är allmän information.

Här kan du läsa vilka regler som gäller vid publicering på internet:

http://www.datainspektionen.se/lagar-oc ... a-internet

Här kan du läsa mer om webbplatser med utgivningsbevis:

http://www.datainspektionen.se/fragor-o ... ingsbevis/

På Myndigheten för Radio och TV:s webbplats hittar du mer information om utgivningsbevis:

http://www.radioochtv.se/tillstand-och- ... ingsbevis/

Vänlig hälsning
<namn utelämnat>
Jurist, Datainspektionen
http://www.datainspektionen.se
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Forumet anmält till Datainspektionen i december 2014

Post by micke.d » Sat 10 Jan 2015, 02:06

Ett par saker som är värda att uppmärksamma kring detta är följande:

- I anmälan riktades klagomål till ansvarig utgivare för detta forum, tillsammans med tre förslag på vem denne kunde tänkas vara.

Eftersom inläggen här publiceras innan någon redaktion eller liknande godkänt dem, så kan forumet inte ha någon ansvarig utgivare eftersom det inte kan få utgivningsbevis. Detta framgår tydligt under rubriken Diskussionsforum och gästböcker i länken till Myndigheten för radio och tv ovan.

- Uppgifterna om anmälan publicerades 11 dagar efter att Datainspektionen hade svarat.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
devadatta
Forumadministratör
Posts:8720
Joined:Tue 27 Mar 2007, 21:35

Re: Forumet anmält till Datainspektionen i december 2014

Post by devadatta » Sat 10 Jan 2015, 03:26

micke.d wrote:- Uppgifterna om anmälan publicerades 11 dagar efter att Datainspektionen hade svarat.
Publicerades i Newsvoice, ifall det var oklart.
Vetenskap - det är roligt för att det är sant!

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Forumet anmält till Datainspektionen i december 2014

Post by micke.d » Sat 10 Jan 2015, 03:51

Ja, där, men först publicerades det dagen innan, 2 januari, på ett annat ställe.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
Erland
Posts:3671
Joined:Sat 19 Nov 2005, 21:08
Location:Karlskoga

Re: Forumet anmält till Datainspektionen i december 2014

Post by Erland » Fri 04 Dec 2015, 14:07

Datainspektionen wrote:Hej <namn utelämnat>,

Tack för ditt meddelande till Datainspektionen....

Datainspektionen kommer i nuläget inte att göra något mer med anledning av den information som du har lämnat oss...

Skälet till det kan vara...
Jag måste säga att det är ett uselt svar av Datainspektionen. Man ger ingen som helst motivering till att man inte tar upp ärendet, utan nämner bara att man kan låta bli att ta upp det av de och de skälen. Man kan faktiskt begära att Datainspektionen talar om vilket av dessa skäl som tillämpas i det här fallet. Då hade anmälaren och andra likasinnade fått klart för sig varför det var meningslöst att anmäla i det här fallet, och vi i VoF med sympatisörer hade fått en fingervisning om vad som är tillåtet/förbjudet att ha på ett forum som vårt. Men detta icke-svar från Datainspektionen ges ingen som helst upplysning eller vägledning.

I nuläget har ingen någon glädje av Datainspektionens icke-svar: varken anmälaren, den utpekade VoF-webmastern eller några andra, vare sig vi gillar VoF eller inte.

Även om jag förstås inte håller med anmälaren känner jag ett visst mått av sympati för denne, som blivit utsatt för rent myndighetsöversitteri i det här fallet.

Post Reply