Forumet och lagen

Diskussion, frågor och förslag kring hur diskussionsforumet ser ut, fungerar och sköts.
User avatar
Erland
Posts:3672
Joined:Sat 19 Nov 2005, 21:08
Location:Karlskoga
Re: Forumet och lagen

Post by Erland » Wed 28 Jan 2015, 10:24

Vad händer egentligen om man (med hjälp av administratör) byter forumnamn? Byts namnet på alla gamla inlägg automatiskt, eller står det gamla namnet kvar på gamla inlägg, eller byts namnet på de gamla inläggen till "gäst" eller dylikt, eller raderas alla inlägg med det gamla forumnamnet?

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Forumet och lagen

Post by micke.d » Wed 28 Jan 2015, 11:03

Erland wrote:Vad händer egentligen om man (med hjälp av administratör) byter forumnamn? Byts namnet på alla gamla inlägg automatiskt, eller står det gamla namnet kvar på gamla inlägg, eller byts namnet på de gamla inläggen till "gäst" eller dylikt, eller raderas alla inlägg med det gamla forumnamnet?
Det är tekniskt möjligt att byta ut det forumnamn under vilka inlägg postats, och det i sig tar inte så länge. Då ändras alltså alla inlägg som denne forumit postat så att det nya namnet står där istället för det gamla.

Dock ändras inte i och med det namnet på alla ställen där någon citerat inlägg som denne forumit gjort. Inte heller ändras namnet på alla ställen där någon omnämnt forumiten i löpande text.

I det här fallet kompliceras det hela ytterligare av att folk ibland har sagt "Marina" eller "fru Szöges" eller liknande och avsett forumiten, eller har sagt "Marina Szöges" och avsett henne i egenskap av redaktör på Dagens Homeopati. Det gör att ett mekaniskt utbyte av textsträngar skulle göra trådarna obegripliga.

Någon skulle alltså manuellt behöva läsa igenom alla inlägg där "Marina Szöges" eller "Szöges" eller "Marina" omnämns, vilket för närvarande är cirka 3250 stycken, för att avgöra om de ska ersättas med ett nytt forumnamn.

Vi har helt enkelt inte resurser att göra detta.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Forumet och lagen

Post by kipphebel3 » Wed 28 Jan 2015, 11:23

Vi har helt enkelt inte resurser att göra detta.
Helt begripligt. Och även helt onödigt. Även om det förekommit enstaka övertramp, så har diskussionen till största delen handlat om homeopati, vacciner etc och inte Marina som person. Det är ju inte heller frågan om att Marina vill ha sitt namn raderat från internet. I stället är det frågan om att hon vill kontrollera sin "bild" på internet, putsa fasaden, som Robert Hahn gjort.

Ett i sanning märkligt uttalande av en person som enligt egen utsago "tröttnat på alla lögner om homeopati".
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

skeptiskelars
Posts:1908
Joined:Tue 29 May 2012, 09:06

Re: Forumet och lagen

Post by skeptiskelars » Wed 28 Jan 2015, 13:40

@micke.d
Det var en intressant post med lite statistik du lade in på förra sidan.
http://forum.vof.se/viewtopic.php?f=15& ... 30#p703792

Den visar ju klart och tydligt att anmälan till DI mest var en okynnesanmälan.
Har du statistik även på hur många gånger MS har rapporterat inlägg som kränkande ?
Hennes officiella anledning till anmälan är ju att tråden innehåller nedsättande personomdömen och att hennes namn bespottas.
Då borde hon ju rimligtvis ha utnyttjat möjligheten att rapportera inlägg i parti och minut.

Spito och TS har kommenterat vidare.
MS har dessutom kommenterat och talat om för hela världen hur fruktansvärt illa behandlad hon har blivit.
http://www.donotlink.com/framed?614236

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Forumet och lagen

Post by micke.d » Wed 28 Jan 2015, 14:18

skeptiskelars wrote:Den visar ju klart och tydligt att anmälan till DI mest var en okynnesanmälan.
Vet inte om man kan dra den slutsatsen, det kan kanske vara så att vederbörande känt sig felaktigt behandlade och trott att de hade lagen på sin sida.

Personligen tror jag att de inte har det och att vi agerat på ett rimligt och riktigt sätt. Forumets regler är så vitt jag förstår strängare än vad lagstiftningen är.
skeptiskelars wrote:Har du statistik även på hur många gånger MS har rapporterat inlägg som kränkande ?
Nej, några såna siffror har vi inte och jag skulle inte lämna ut dem om jag hade dem.
skeptiskelars wrote:Hennes officiella anledning till anmälan är ju att tråden innehåller nedsättande personomdömen och att hennes namn bespottas.
Då borde hon ju rimligtvis ha utnyttjat möjligheten att rapportera inlägg i parti och minut.
I de aktuella trådarna har det sammantaget förekommit ganska många anmälningar, från olika håll. Det har tagits bort inlägg från flera olika forumiter.
skeptiskelars wrote:Spito och TS har kommenterat vidare.
MS har dessutom kommenterat och talat om för hela världen hur fruktansvärt illa behandlad hon har blivit.
Jag uppmanar alla att söka efter de exempel Marina anger. Ni kommer att finna att de med något undantag inte går att hitta. Det beror på att de redan har tagits bort, vilket kommer av att de anmälts och sedan städats bort där det varit befogat, eller att en moderator sett dem och tagit bort dem utan att de blivit anmälda.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Forumet och lagen

Post by kipphebel3 » Wed 28 Jan 2015, 15:55

I de aktuella trådarna har det sammantaget förekommit ganska många anmälningar, från olika håll. Det har tagits bort inlägg från flera olika forumiter.
Jag är inte 100% säker men jag brukar rapportera inlägg som jag anser bryter mot vad som kan vara passande. Jag vill minnas att jag rapporterat sådana även då det gäller Marina, men har naturligtvis ingen egen statistik på det.

Jag uppmanar alla att söka efter de exempel Marina anger. Ni kommer att finna att de med något undantag inte går att hitta. Det beror på att de redan har tagits bort, vilket kommer av att de anmälts och sedan städats bort där det varit befogat, eller att en moderator sett dem och tagit bort dem utan att de blivit anmälda.
Precis. Överhuvudtaget tycker jag att moderatorerna inte har något att skämmas över. Att däremot Marina och Sasser har en annan uppfattning, är beklagligt, men ganska förståeligt. Deär ju vana att moderera litet som de tycker i sina egna sandlådor.
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

skeptiskelars
Posts:1908
Joined:Tue 29 May 2012, 09:06

Re: Forumet och lagen

Post by skeptiskelars » Wed 28 Jan 2015, 16:10

Och som den vite riddare jag är så har jag minsann anmält ett inlägg där nån snuskpelle kom med sexanspelningar om henne.
Pga den senaste tidens händelser känns den glorian numera väldigt tung att bära, otack är världens lön. :cry:

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Forumet och lagen

Post by kipphebel3 » Wed 28 Jan 2015, 16:23

Och som den vite riddare jag är
Man behöver inte ens vara så vit för det. Ovidkommande och stötande inlägg skall anmälas och samma regler skall gälla för alla. Det är absolut inte önskvärt att sänka sig till den nivå som BP, TS och MS lever på, där ett totalt godtycke råder.
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Forumet och lagen

Post by kipphebel3 » Wed 28 Jan 2015, 18:24

Nu har även Sasser publicerat anmälan:
Nu blir det klart exakt vad som hänt, varför anmälan skickats in och hur den är utformad
Men fortfarande inget om Sassers underliggande motiv att lura Marina att anmäla...

På tal om förtal...
Sassersson verkar ha blivit lite nervös efter avslöjandet här att han ligger bakom nidbloggen och har nu gjort ett tillägg på sidan där han försöker frånsäga sig ansvaret:
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

skeptiskelars
Posts:1908
Joined:Tue 29 May 2012, 09:06

Re: Forumet och lagen

Post by skeptiskelars » Thu 29 Jan 2015, 12:33

kipphebel3 wrote:Nu har även Sasser publicerat anmälan:
Nu blir det klart exakt vad som hänt, varför anmälan skickats in och hur den är utformad
Men fortfarande inget om Sassers underliggande motiv att lura Marina att anmäla...
Har han verkligen "lurat" MS att anmäla ?

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Forumet och lagen

Post by kipphebel3 » Thu 29 Jan 2015, 12:40

Har han verkligen "lurat" MS att anmäla ?
lurat/tubbat/övertalat/uppmanat... Jag tror att Marina är fullt kapabel att skriva ihop en anmälan själv, så varför har Sasser gjort det? Har Sasser ett motiv att försöka svärta ned VoF?
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

skeptiskelars
Posts:1908
Joined:Tue 29 May 2012, 09:06

Re: Forumet och lagen

Post by skeptiskelars » Thu 29 Jan 2015, 13:02

kipphebel3 wrote: Har Sasser ett motiv att försöka svärta ned VoF?
Jag kan aldrig tänka mig att en sån hyvens kille som TS skulle vilja svärta ner någon eller något överhuvudtaget. :lol:

Post Reply