Utvecklingen i Baltikum

Här kan du diskutera politiska ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning.
Locked
User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20
Re: Utvecklingen i Baltikum

Post by kipphebel3 » Thu 25 Sep 2014, 13:13

Jo, jag insåg att du antagligen skämtade. Det är dock så att diktaturer och demokratier döms enligt olika skalor. Åtminstone i teorin så är stabila demokratier mindre pigga på att starta anfallskrig. Jag anser vidare att det är viktigt att understöda en demokratiskt utveckling, mera tveksam är jag dock att göra det med vapenmakt - brukar inte fungera så bra.
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

User avatar
MBY
Posts:3388
Joined:Mon 29 Nov 2004, 21:13
Location:Stockholm

Re: Utvecklingen i Baltikum

Post by MBY » Thu 25 Sep 2014, 16:14

Matte wrote:
MBY wrote:
Matte wrote:Så stater som är fulländade demokratier ges särskilda privilegier i det mellanstatliga umgänget.
Absolut. Diktatur kan aldrig vara legitimt.
Goddag yxskaft!
kipphebel3 wrote:Naturligtvis är det så. Demokratier skall ha särskilda privilegier.
Så, vilka priviliger har landet Sverige (eller Finland!)?
Sammanhanget visar att du inte ens förstår uttrycket "goddag yxskaft" och hur det används.

"Privilegiet" som demokratier har är främst att man bör behandla konflikter på ett anständigt sätt. Det handlar inte om hur något internationellt regelverk ser ut, eller ens hur det borde se ut, utan hur man som debattör bör balansera sin syn. Du tar exempelvis inga sådana hänsyn utan vill "kvitta" dåliga saker som diktaturer kan tänkas göra mot något du upplever som dåligt som demokratier kan tänkas göra.

I fallet Sverige och väst så bör privilegiet vara att aldrig böja sig för eller ta hänsyn till diktaturer och semidiktaturers maktspråk. Diktatur är illegitimt eftersom den enda legitimiteten är "den starkes rätt". Diktaturer ska alltså finna sig i intervention och kritik på ett sätt som inte demokratier ska behöva. Å andra sida är demokratier mycket lättare att påverka, speciellt inifrån vilket gör konstruktiv kritik just mer konstruktiv. Därför kan man heller inte utan vidare "kvitta" och "jämföra" ont mot ont. Väst bör pressa Ryssland med maktspråk så länge Ryssland inte väljer öppenheten och demokratins väg. Ryssland ska bara hålla käften när det kommer till vad dess forna randstater vill företa sig. Under förutsättning, givetvis, att det som de forna randstaterna vill företa sig är anständigt.

Thomas P
Posts:9311
Joined:Sun 27 Aug 2006, 19:01

Re: Utvecklingen i Baltikum

Post by Thomas P » Thu 25 Sep 2014, 17:21

MBY wrote:I fallet Sverige och väst så bör privilegiet vara att aldrig böja sig för eller ta hänsyn till diktaturer och semidiktaturers maktspråk. Diktatur är illegitimt eftersom den enda legitimiteten är "den starkes rätt".
Demokratier har större legitimitet *inrikespolitiskt*, inte utrikespolitiskt. Utrikespolitiskt är deras legitimitet precis lika mycket baserad på den starkes rätt, i alla fall om vi talar om militära ingripanden. Den fördel demokratier har internationellt, och den de kan och bör utnyttja, är "soft power", att de genom att förespråka demokrati och vara ett föredöme kan inspirera andra länder.

User avatar
MBY
Posts:3388
Joined:Mon 29 Nov 2004, 21:13
Location:Stockholm

Re: Utvecklingen i Baltikum

Post by MBY » Thu 25 Sep 2014, 17:43

Ja, det motsätter jag mig inte. Maktspråk är en form av 'soft power' och sådant från odemokratiska stater ska rinna av som vatten på en gås.

Locked