SDs exponentiella tillväxt

Här kan du diskutera politiska ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning.
User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm
Re: SDs exponentiella tillväxt

Post by Dûrion Annûndil » Mon 29 Sep 2014, 10:33

Picea wrote:Är det verkligen så vanligt att tycka att invandrarna har snott ens jobb nuförtiden?
Bland byggarbetare och hantverkare verkar det vara på tapeten att östeuropéer gör detta, jo. Kanske inte hos andra grupper dock.
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

User avatar
FudoMyoo
Posts:8949
Joined:Wed 29 Dec 2004, 15:24

Re: SDs exponentiella tillväxt

Post by FudoMyoo » Mon 29 Sep 2014, 10:44

Picea wrote:En minimilön kunde ju ge en agenda för lönesättningen för svåranställda respektive andra, men om facken bestämmer, menar de att politikerna skall förhandla med facken då?
vet inte vad de tänker sig, men en kritik som jag ibland hör är mot fackens sympatiåtgärder (som undantag till fredsplikten) och möjlighet att gå i blockad mot personer som inte ens vill vara med i facket, som man då anser vara orimliga "särrättigheter" som facken har.
Ordnung muss sein.

garozzo
Posts:1024
Joined:Tue 14 Dec 2004, 10:56
Location:göteborg

Re: SDs exponentiella tillväxt

Post by garozzo » Mon 29 Sep 2014, 11:31

Den här mannen skall tydligen bli 2:e vice talman :banghead:

http://expo.se/2011/hetlevrad-och-kontr ... _3618.html

User avatar
Anders G
Posts:7042
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: SDs exponentiella tillväxt

Post by Anders G » Mon 29 Sep 2014, 11:44

I så fall blir det en högre arbetsbelastning på talmannen och förste vicen. "Nä, du behöver inte tjänstgöra, det här klarar vi. Gå ut på stan och ta en fika om du inte vill sitta på din plats i kammaren."
They don't like it up'em, you know!

JackBlack
Posts:1502
Joined:Thu 24 Feb 2011, 22:14

Re: SDs exponentiella tillväxt

Post by JackBlack » Mon 29 Sep 2014, 11:48

Picea wrote: Är det verkligen så vanligt att tycka att invandrarna har snott ens jobb nuförtiden? De flesta diskussioner verkar handla om att invandrarna inte arbetar och därför kostar pengar, att de har kommit till Sverige bara för att vi skänker bidrag till folk som inte jobbar och bla bla bla...
Båda formerna finns. Som Dûrion Annûndil redan påpekat så finns det en oro bland byggjobbare och hantverkare. Det har också skett stora förändringar på många byggarbetsplatser och ibland även inom industrin. Det räcker med några enstaka extremfall för att ryktet och oron ska sprida sig.

Sen finns det säkert en del ogrundad oro men IFAU slog åtminstone fast att den arbetskraftsinvandringspolitik som Alliansen införde bidrog till undanträngningseffekter på arbetsmarknaden (dvs invandrare tar jobb från inrikes födda). Samma princip gäller egentligen i någon utsträckning för all invandring som inte är behovsprövad mot arbetsmarknaden. Med andra ord nästan all invandring till Sverige. Sen kanske det är av mindre betydelse för väljarna att SD behöver få Sverige att lämna EU för att sätta stopp för arbetskraft från andra EU-länder. Sen bör väljarna även tänka på att det inom vissa branscher kan vara svårt att med fackens krav behålla lönsamheten på dagens globala marknad. Då är risken att företagen istället lägger ned eller flyttar verksamheten utomlands.

Sett till den offentliga ekonomin så är det även bäst om en invandrare som kommer varken lever på bidrag eller tränger undan befintlig arbetskraft. Båda sakerna kan ju faktisk skapa ett missnöje men med dagens invandringspolitik så är det nog svårt att undvika bidrag eller undanträngning. När det gäller undanträngningen så har det varit en hel del reaktioner mot så kallade "nystartsjobb". Dvs som invandrare är det mycket lägre krav för att få en subventionerad anställning än vad det är för en inrikes född.
Ignorerade användare: Anders G (orsak: frekvent användande av personangrepp och andra argumentationsfel).

garozzo
Posts:1024
Joined:Tue 14 Dec 2004, 10:56
Location:göteborg

Re: SDs exponentiella tillväxt

Post by garozzo » Tue 30 Sep 2014, 17:39

I dagens DN finns det en artikel om vilka skolor och kommuner som har högst resp lägst meritvärde i skolbetygen.
jag roade mig att jämföra dessa kommuner med sd:s resultat i riksdagsvalet.

Bland de 10 bästa, 6 st runt Stockholm 3 i södra skåne och en i Värmland, fick sd ca 7,25 i snitt.
Noterbart är att även i de 3 Skånekommunerna fick sd ett resultat under riksgenomsnittet.

De 10 sämsta kommunerna är en brokig blandning av glesbygd gamla bruksorter samt Sundsvall och Timrå(!).
I 6 av dessa fick sd mellan 18 och 24 %.
I 4 kommuner (Timrå Sundsvall Oxelösund och Sorsele) fick man ungefär samma resultat som i riket i stort.
Jag vet inte om man kan dra några slutsatser av detta.

OT Anmärkningsvärt att Sundsvall tillhör de 10 sämsta kommunerna i Sverige.

http://www.dn.se/nyheter/har-ar-skolorn ... eritvarde/

User avatar
Matte
Posts:6191
Joined:Thu 30 Nov 2006, 13:58
Location:Norrbotten

Re: SDs exponentiella tillväxt

Post by Matte » Tue 30 Sep 2014, 19:36

SDs tillväxt handlar mer om de etablerade partiernas misslyckande. Dessa ligger nära varandra och har blivit allt försiktigare och fegare vilket får till följd att betydande opinioner inte får något genomslag, något som naturligtvis gör folk urförbannade. Allvarligare: verkligt viktiga beslut har fattats över de s k blockgränserna - i samförstånd, utan att föra ut frågorna i partidistrikten, än mindre till sympatisörer: pensionsuppgörelsen, fria skolvalet, värnpliktens avskaffande, etc. Det gör naturligtvis regerandet smidigare och riksdagsarbetet mer förutsägbart. Men: i längden slår det tillbaka och folk röstar på ett typiskt missnöjes-outsider parti som utmanar stockholmsetablissemanget, nästan oberoende av dess innehåll. Alltnog, SD har nu vuxit till tredje största parti - som ingen sagt sig vilja ta i ens med tång-och vad får vi då? Ett paralyserat parlament, där aktörerna flaxar runt som äggsjuka höns för att få det politiska systemet att fungera någorlunda normalt. Vilket bevisar att politik som i huvudsak bygger på partitaktik tar död på sig själv.
Es gibt keine Landstrasse für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklimmen.

K. Marx

User avatar
devadatta
Forumadministratör
Posts:8720
Joined:Tue 27 Mar 2007, 21:35

Re: SDs exponentiella tillväxt

Post by devadatta » Tue 30 Sep 2014, 22:55

FudoMyoo wrote:Expos sammanställning och analys av var SD hämtar sin kraft.
Tack för tipset! Här under kommer en sammanfattning av den samt en annan studie.

Ekonomidoktoranden Lars Ahnland har gjort en regression för att undersöka korrelationer mellan andel röster på partier och arbetslöshet, högskoleutbildning, invånarantal och andel invandrare.

Enligt den finns det signifikanta samband mellan SD-röster och hög arbetslöshet (95%-nivå), låg utbildning (99%-nivå), lågt invånarantal (90%-nivå), men inget samband med andel invandrare.

EXPOs Daniel Poohl har undersökt (blogginlägg, artikel) de 3 kommuner i varje län (ej Gotland) där SD ökade mest i kommun & riksdagsval - 60 kommuner totalt. De har kollat på "andelen arbetslösa, högskoleutbildade, antal mottagna flyktingar per 1 000 invånare mellan 2006 och 2013 och enbart för 2013, medianinkomsten, samt kommunens befolkningsutveckling - om det är en inflyttnings- eller avflyttningskommun".

Resultatet visas nedan. Procentsiffran anger andel av de 60 kommunerna där kommunen låg över eller under riks- och länssnittet.
Arbetslöshet: Ca 60% låg över.
Utbildning: Ca 95% låg under.
Kommunalt flyktingmottagande 2006-2013: Ca 67% låg över.
Kommunalt flyktingmottagande 2013: Ca 67% låg över.
Medianinkomst: Ca 85% låg under.
Befolkningsutveckling: Ca 60% hade negativ (absolut) utveckling, och ca 80% hade negativ utveckling jämfört med länet.

Slutsatsen från EXPO-granskningen är att den allra viktigaste faktorn är låg utbildning, sen kommer låg inkomst och lokal befolkningsminskning. De andra faktorerna (arbetslöshet, absolut befolkningsändring och nylig invandring) var inte lika avgörande.

Frågan är dock om metoden är särskilt pålitlig. Men de har iaf mätt nylig invandring och inte bara andel invandrare som Ahnland. Ahnland har heller inte angett effektstorlek (vad jag kunde se).
Vetenskap - det är roligt för att det är sant!

User avatar
devadatta
Forumadministratör
Posts:8720
Joined:Tue 27 Mar 2007, 21:35

Re: Sv: SDs exponentiella tillväxt

Post by devadatta » Tue 30 Sep 2014, 23:13

FudoMyoo wrote:
devadatta wrote:Jag minns en studie efter förra valet som kom fram till att SDs framgång i kommunerna inte korrelerade med andelen invandrare, men däremot med ökningen av invandrare. Men jag hittar den inte nu.
Kan det vara detta blogginlägg? Där hittade man ett sådant samband när man fokuserade på de största kommunerna.

Se även det uppföljande inlägget.
Det måste varit dem. Tack för länkarna!
Vetenskap - det är roligt för att det är sant!

Locked