Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Diskutera allmänt om vetenskap, pseudovetenskap och folkbildning, t.ex. vetenskapsteori eller forskningspolitik.
User avatar
Blafsen
Posts:1404
Joined:Thu 17 Jan 2013, 01:30
Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by Blafsen » Wed 26 Feb 2014, 19:40

Bra jobbat!

En fråga från en slöfock. Finns det nåt om hur EU kan påverka den svenska kvacksalverilagen?
......men jag är inte smartare än en femteklassare.

User avatar
Gambit
Posts:1886
Joined:Mon 12 Apr 2010, 20:52

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by Gambit » Wed 26 Feb 2014, 19:46

Blafsen wrote:Bra jobbat!

En fråga från en slöfock. Finns det nåt om hur EU kan påverka den svenska kvacksalverilagen?
Tyvärr inte. Endast svenska förhållanden tog upp ca 70 sidor. Över det börjar det likna mer en bok än en examensuppsats.

Edit: Här har du avgränsningen, om det hjälper:
1.5 Avgränsning wrote: Uppsatsen behandlar inte marknadsföringsrättsliga frågor om var gränserna går för reklam om alternativmedicin. Inte heller behandlas andra immaterialrättsliga frågor om medicinska patent eller dylikt. Någon närmare redogörelse för det straffrättsliga området utöver vad som kan bli aktuellt enligt PSL, t.ex. framkallande av fara för annan, vållande till kropps- skada etc., finns inte med. Olika EU-rättsliga frågor som kan aktualiseras då det handlar om alternativmedicin, t.ex. principen om fri rörlighet för varor och tjänster, kommer inte att beröras. Inte heller behandlas den läkemedelsrättsliga regleringen kring t.ex. homeopati. Alla de ovan nämnda avgränsningarna har gjorts för att arbetet annars skulle bli alltför om- fattande.
Last edited by Gambit on Wed 26 Feb 2014, 19:49, edited 1 time in total.

User avatar
Blafsen
Posts:1404
Joined:Thu 17 Jan 2013, 01:30

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by Blafsen » Wed 26 Feb 2014, 19:48

Gambit wrote:
Blafsen wrote:Bra jobbat!

En fråga från en slöfock. Finns det nåt om hur EU kan påverka den svenska kvacksalverilagen?
Tyvärr inte. Endast svenska förhållanden tog upp ca 70 sidor. Över det börjar det likna mer en bok än en examensuppsats.
Då blir din nästa uppgift att skriva en bok. :smile2:
......men jag är inte smartare än en femteklassare.

User avatar
nanowire
Posts:577
Joined:Thu 23 Sep 2010, 10:33

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by nanowire » Wed 26 Feb 2014, 20:19

Intressant ämne väl behandlat. Bra gjort.
"nanowire - Keeping beliefs consistent with the laws of nature since '74"

User avatar
Gambit
Posts:1886
Joined:Mon 12 Apr 2010, 20:52

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by Gambit » Wed 26 Feb 2014, 20:27

nanowire wrote:Intressant ämne väl behandlat. Bra gjort.
Tack och bock :smile2:

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by kipphebel3 » Wed 26 Feb 2014, 20:35

Det skulle vara intressant dock, om du skulle ge din syn på EU kontra länders lagstiftning. Marina en consortes vill ju tillåta misshandelbehandling av även små barn. Du talar däremot för en höjning av åldern till 15 år.
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

User avatar
Gambit
Posts:1886
Joined:Mon 12 Apr 2010, 20:52

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by Gambit » Wed 26 Feb 2014, 20:41

kipphebel3 wrote:Det skulle vara intressant dock, om du skulle ge din syn på EU kontra länders lagstiftning. Marina en consortes vill ju tillåta misshandelbehandling av även små barn. Du talar däremot för en höjning av åldern till 15 år.
Eftersom jag så smidigt avgränsat bort det, kan jag inte hävda att jag har någon expertis inom området. Vad jag har förstått verkar dock Sverige ganska ensamma med en åldersgräns. Om nu EU skulle påverka alternativmedicinsområdet (vilket väl i grunden är en politisk snarare än juridisk fråga), ligger det kanske nära till hands att åldersgränsen ryker. Det kan ju så klart tänkas att det i så fall skulle bli något av en pyrrhusseger för alternativmedicinska behandlingar, eftersom jag kan tänka mig att de skulle få en egen tillsynsmyndighet och striktare krav på utövningen. Bristen på tillsyn är annars en annan sak jag tar upp i uppsatsen.

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by kipphebel3 » Wed 26 Feb 2014, 20:48

Bristen på tillsyn är annars en annan sak jag tar upp i uppsatsen.
Ja, jag har läst den, som du säkert minns :) Å andra sidan (utan att vara jurist) har jag svårt att tänka att EU skulle kunna tvinga på Sverige lagstiftning som tog bort åldersgränsen, så länge Sverige kan motivera denna. Om så ändå skulle ske så skulle ett enkelt motdrag vara övervakning, vilket skulle göra det omöjligt för 99% av alla Svenska homeopater att verka.

Det är ju annars en intressant skillnad att i många mellaneuropeiska länder har homeopaterna medicinsk utbildning. Dock inte i Sverige. De kör sina egna obskyra utbildningar på Vidarkliniken, utom insyn och kontroll.

Att den svenska homeopatiutbildningen bara är mumbo-jumbo har vi ju rett ut tidigare
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

User avatar
Gambit
Posts:1886
Joined:Mon 12 Apr 2010, 20:52

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by Gambit » Wed 26 Feb 2014, 20:59

kipphebel3 wrote:
Bristen på tillsyn är annars en annan sak jag tar upp i uppsatsen.
Ja, jag har läst den, som du säkert minns :) Å andra sidan (utan att vara jurist) har jag svårt att tänka att EU skulle kunna tvinga på Sverige lagstiftning som tog bort åldersgränsen, så länge Sverige kan motivera denna. Om så ändå skulle ske så skulle ett enkelt motdrag vara övervakning, vilket skulle göra det omöjligt för 99% av alla Svenska homeopater att verka.

Det är ju annars en intressant skillnad att i många mellaneuropeiska länder har homeopaterna medicinsk utbildning. Dock inte i Sverige. De kör sina egna obskyra utbildningar på Vidarkliniken, utom insyn och kontroll.

Att den svenska homeopatiutbildningen bara är mumbo-jumbo har vi ju rett ut tidigare
Det kommer jag ihåg och jag tackar för intresset :)

Jag är inte EU-rättare, men du har nog rätt i att Sverige skulle kunna rättfärdiga det utan större problem. Jag vill minnas att när frågan om åldersgränsen senast var "het", kring 95 då Kvacksalverilagen upphävdes och infogades i PSLs företrädare LYHS, hänvisades det till Barnkonventionen och barns rätt till valfrihet eller något dylikt. Barnkonventionen känns dock kanske som ett tveeggat svärd, om man vill använda den för att upphäva lagstiftning som är till för att skydda barn... Med alla brasklappar som finns, eftersom jag inte har så stor koll på Barnkonventionen heller :P

User avatar
kipphebel3
Posts:6690
Joined:Wed 10 Oct 2012, 09:15
Location:N60 E20

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by kipphebel3 » Wed 26 Feb 2014, 21:09

hänvisades det till Barnkonventionen och barns rätt till valfrihet eller något dylikt.
När man pratar om barn under 8, jojo.. Vad det i själva verket är frågan om när nätverket "Hela Barn" orerar är i själva verket att få bestämma över sina barn. Samma argument som förespråkare av "omskärelse", manlig som kvinnlig brukar använda sig av.
ho de anexetastos bios ou biôtos anthrôpôi — ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ !

User avatar
Erland
Posts:3672
Joined:Sat 19 Nov 2005, 21:08
Location:Karlskoga

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by Erland » Thu 27 Feb 2014, 10:07

Man kan ju undersöka hur tillförlitliga vittnesmål i domstolar (och uppgifter i polisförhör) är, givet vad vi vet om människans bedrägliga minne och begränsade möjlighet att fokusera på olika saker samtidigt.

User avatar
Gambit
Posts:1886
Joined:Mon 12 Apr 2010, 20:52

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by Gambit » Thu 27 Feb 2014, 10:47

Erland wrote:Man kan ju undersöka hur tillförlitliga vittnesmål i domstolar (och uppgifter i polisförhör) är, givet vad vi vet om människans bedrägliga minne och begränsade möjlighet att fokusera på olika saker samtidigt.
Hehe, jag tror faktiskt min kompis gör något liknande.

User avatar
Hippieungen
Posts:1295
Joined:Mon 31 Oct 2011, 20:32

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by Hippieungen » Thu 27 Feb 2014, 11:16

Gambit wrote:
Hans S wrote:
Inte bara bör, går.

Törs man säga grattis eller är det för tidigt?

MVH

Hans
Tack så mycket! Det är alldeles förträffligt lägligt att säga grattis :smile2:
GRATTIS

Image
"Du kann inngenting och vet inngenting och är bara en tjock kossa som planckar andras innlägg och stavar som en gris. Du är bara en simmpel hippyunge"

Min dom på ett annat forum. Fast ett fel. Jag är jättesmal.

User avatar
FudoMyoo
Posts:8949
Joined:Wed 29 Dec 2004, 15:24

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by FudoMyoo » Thu 27 Feb 2014, 12:13

Grattis!

Innan jag såg att du redan var klar hade jag tänkt att föreslå att man kan skriva om hur långt domstolarnas utredningsansvar sträcker sig i olika situationer (med Quick-soppan i färskt minne). Eftersom man kan ju undra varför det inte ingick i domstolens ansvar att ta reda på huruvida Sven-Åke Christiansons påstått vetenskapliga test, verkligen var det. Det borde finnas fler situationer där domstolar behöver bedöma tillförlitligheten av vad experter av olika slag påstår, men där man skulle kunna tänka sig att utfallet blir olika beroende på hur "allmänbildade" domarna är med avseende på vetenskaplig metodik.
Ordnung muss sein.

User avatar
ttias
Posts:1983
Joined:Wed 22 Dec 2004, 21:13
Location:Stockholms skägg

Re: Examensarbete i juridik med skeptisk inriktning?

Post by ttias » Thu 27 Feb 2014, 16:20

Snyggt jobbat Gambit!
Med ett leende på läpparna och foliehatten på sned.

Post Reply