Hur vet naturen den minsta energibanan? - Lightnings fallstudie

Diskutera allmänt om vetenskap, pseudovetenskap och folkbildning, t.ex. vetenskapsteori eller forskningspolitik.
Post Reply
YekinKebo
Posts:2
Joined:Thu 09 Sep 2021, 12:04
Hur vet naturen den minsta energibanan? - Lightnings fallstudie

Post by YekinKebo » Thu 09 Sep 2021, 12:13

Jag stötte på denna fråga när jag tittade på blixtar under en storm. Tydligen är blixtar inte raka linjer till marken eftersom luften är icke-homogen (så fler joniska partiklar kan vara på en annan plats än bara rakt ner) och att inte alla punkter på marken erbjuder samma potentialskillnad för att ladda ur blixtarna, anledning till vilka träd som ibland träffas eller att vattenmassor (sjöar) ofta tar utsläpp. Men frågan är: hur vet naturen på förhand vilken väg som är bäst? Tar den denna beslutsmolekyl efter molekyl? Är det verkligen den minsta energibanan som blixten tog? Eller kunde det ha funnits en bättre? Om den tar beslutsmolekylen efter molekylen, hur kan den landa exakt på spetsen av trädet eller på en vattenyta? Skulle inte slumpmässig sannolikhet diktera detta?

YekinKebo
Posts:2
Joined:Thu 09 Sep 2021, 12:04

Re: Hur vet naturen den minsta energibanan? - Lightnings fallstudie

Post by YekinKebo » Sun 12 Sep 2021, 11:21

YekinKebo wrote:
Thu 09 Sep 2021, 12:13
Jag stötte på denna fråga när jag tittade på blixtar under en storm. Tydligen är blixtar inte raka linjer till marken eftersom luften är icke-homogen (så fler joniska partiklar kan vara på en annan plats än bara rakt ner) och att inte alla punkter på marken erbjuder samma potentialskillnad för att ladda ur blixtarna, anledning till vilka träd som ibland träffas eller att vattenmassshowbox speed test
or (sjöar) ofta tar utsläpp. Men frågan är: hur vet naturen på förhand vilken väg som är bäst? Tar den denna beslutsmolekyl efter molekyl? Är det verkligen den minsta energibanan som blixten tog? Eller kunde det ha funnits en bättre? Om den tar beslutsmolekylen efter molekylen, hur kan den landa exakt på spetsen av trädet eller på en vattenyta? Skulle inte slumpmässig sannolikhet diktera detta?

ssue got solved

cleve
Posts:211
Joined:Fri 26 Jun 2020, 18:12

Re: Hur vet naturen den minsta energibanan? - Lightnings fallstudie

Post by cleve » Mon 25 Oct 2021, 06:41

Att blixtar delar sig och slår ned på flera platser är väl inte ovanligt.

Redan för länge sedan konstaterades det att blixten ofta slår ned nära gödselstackar (ammoniak i luften).

Brenda
Posts:12
Joined:Thu 23 Sep 2021, 08:47

Re: Hur vet naturen den minsta energibanan? - Lightnings fallstudie

Post by Brenda » Wed 22 Dec 2021, 10:46

I’m hoping you would share your thoughts on how important it is to reply to comments on your blog. ole777 app

Post Reply