Vad är syftet med nästäppa vid infektion?

Diskutera allmänt om vetenskap, pseudovetenskap och folkbildning, t.ex. vetenskapsteori eller forskningspolitik.
Post Reply
AkhiMertail
Posts:7
Joined:Fri 18 Jun 2021, 04:25
Vad är syftet med nästäppa vid infektion?

Post by AkhiMertail » Fri 18 Jun 2021, 04:40

När människor blir sjuka eller har en allergisk reaktion (till exempel hösnuva) är ett vanligt symptom nästäppa, vad är orsaken till denna mekanism? Är det för att minska ytterligare infektion från luftburna virus / bakterier mindre troligt? Om så är fallet minskar nästäppa risken för att få alla luftburna infektioner? Finns det några studier som stöder detta?

emanuson
Posts:11
Joined:Fri 09 Jul 2021, 19:40

Re: Vad är syftet med nästäppa vid infektion?

Post by emanuson » Thu 15 Jul 2021, 13:59

Näsans trängsel kan orsakas av vad som helst som irriterar eller inflammerar näsvävnaden. Infektioner - t.ex. förkylning, influensa eller bihåleinflammation - och allergier är vanliga orsaker till nästäppa och rinnande näsa. Ibland kan en täppt och rinnande näsa orsakas av irriterande ämnen som tobaksrök och bilavgaser.

Post Reply