Varför tror de flesta filosofer på en objektiv moral?

Diskutera sociologi, historia, religionsvetenskap, ekonomi, språk, statsvetenskap o.s.v. ur ett vetenskapligt perspektiv.
User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea
Re: Varför tror de flesta filosofer på en objektiv moral?

Post by Anders G » Thu 18 Feb 2021, 21:55

Mord eller vanilj — det påverkar i längden hur samhället/gruppen fungerar. Folk som inte äter vanilj kan vara besvärliga på kalas, men mördare ställer till det värre. Oavsett vad man kallar det fungerar gruppen bättre utan mördare.
They don't like it up'em, you know!

Nemesis
Posts:2823
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm

Re: Varför tror de flesta filosofer på en objektiv moral?

Post by Nemesis » Thu 18 Feb 2021, 22:10

Pär C wrote:
Thu 18 Feb 2021, 21:08
Klarhet vet jag inte om det bidrar med, men belyser det jag vill ha sagt. Vi tendera att vilja göra en åtskillnad mellan moraliska utsagor (mord är fel) och rena personliga preferenser (vanilj smakar gott, eller inte), men har svårt att konkret peka på vad som är den fundamentala skillnaden mellan dem, detta då oavsett om talar i termer av realism eller inte.
Ja, vi lägger helt klart större vikt vid våra moraliska känslor än vid våra glasspreferenser.
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

User avatar
Flabbergasted
Posts:2009
Joined:Tue 21 Oct 2008, 18:23

Re: Varför tror de flesta filosofer på en objektiv moral?

Post by Flabbergasted » Wed 24 Nov 2021, 16:53

Pär C wrote:
Thu 18 Feb 2021, 21:08
Vi tendera att vilja göra en åtskillnad mellan moraliska utsagor (mord är fel) och rena personliga preferenser (vanilj smakar gott, eller inte), men har svårt att konkret peka på vad som är den fundamentala skillnaden mellan dem, detta då oavsett om talar i termer av realism eller inte.
Bara en tanke (som mycket möjligt är fel): kanske man kan uttrycka dessa som liggandes på en skala av ökande påverkan av mänskligt välbefinnande (om vi väljer det som grunden för moral, vilket de flesta verkar göra) där glasspreferens påverkar mycket mindre än mord?
VETENSKAP: Ett sätt att komma underfund med saker och ting och sedan få dem att fungera. Vetenskapen förklarar det som händer runt omkring oss. Det gör även RELIGION, men vetenskapen är bättre eftersom den har begripligare ursäkter när den har fel. -Terry Pratchett, Vi flyger

User avatar
Matte
Posts:6192
Joined:Thu 30 Nov 2006, 13:58
Location:Norrbotten

Re: Varför tror de flesta filosofer på en objektiv moral?

Post by Matte » Fri 26 Nov 2021, 15:41

Ett enkelt svar är att det går att föra en diskussion i moralfrågor. Filosofiskt eller helt vardagligt.
Däremot finner vi det omedelbart meningslöst att debattera individuella preferenser gällande smaker.
Es gibt keine Landstrasse für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklimmen.

K. Marx

Nemesis
Posts:2823
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm

Re: Varför tror de flesta filosofer på en objektiv moral?

Post by Nemesis » Sun 05 Dec 2021, 16:27

Lyssnade igår på detta podcast-avsnitt: https://www.preposterousuniverse.com/podcast/2020/07/27/107-russ-shafer-landau-on-the-reality-of-morality/

Sean Carroll, som producerar podcasten, intervjuade filosofen Russ Shafer-Landau som är moralisk realist.

Tre familjer av metaetiska teorier lades fram:

- Moral nihilism: Det är meningslöst att tala om moral. De flesta människor talar om moral som något som existerar, men de har fel när de gör det.

- Moral constructivism: Det går att tala meningsfullt om moral, men moralen är uppfunnen av oss människor. Det är ingenting som upptäcks genom att utforska världen. Jämförbart med reglerna för schack eller våra lagar, som också finns då de tagits fram av människor (snarare än någonting vi har upptäckt genom att studera den naturliga världen).

- Moral realism: Synsätt som innebär att moral existerar oberoende av människor och människors åsikter.

Fick intrycket att Russ Shafer-Landaus främsta anledning att hålla fast vid moralisk realism är att han inte gillade implikationerna ifall moralisk realism inte är korrekt. Jag tycker för egen del att moralisk konstruktivism känns rimligast av de tre, dit sällar sig även Carroll.
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

dann
Posts:2183
Joined:Sun 24 May 2020, 17:18

Re: Varför tror de flesta filosofer på en objektiv moral?

Post by dann » Sun 05 Dec 2021, 19:44

On the one hand, it is astonishing how diverse morals and ethics are in different societies. For instance, Americans are often shocked by the 'immoral' attitude to nudity that they encounter in Europe, especially in Germany. But all societies seem to consider certain things immoral, i.e. beyond the socially accepted norms and rules.
On the other hand, apes and dolphins seem to have morals, too: https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_morality#Primate_sociality
(I already told my squirrel anecdote.)

Post Reply