Page 8 of 8

Re: Årets förvillare 2010: Stockholmsinitiativet

Posted: Fri 11 Mar 2011, 08:33
by calle555
devadatta wrote:I den aktuella artikeln listar Olle Häggström ett antal exempel på vad företrädare för Stockholmsinitiativet sagt i klimatfrågan i media. Här den del som handlar om SI i synnerhet, med länkade referenser i slutet.


Stockholmsinitiativet

...
Ungefär hälften av texten som följer behandlar citat från 2007 av Stilbs & Singer. Stockholmsinitiativet bildades 2008.

Re: Årets förvillare 2010: Stockholmsinitiativet

Posted: Fri 11 Mar 2011, 08:34
by FudoMyoo
har du aldrig hört talas om arvssynd? :wink: