Page 1 of 1

Vad har hänt med Folkvett?

Posted: Sat 15 Jun 2019, 09:08
by Nemesis
Nu har snart halva 2019 passerat, och inget nummer av Folkvett har ännu synts till under året. Vad har hänt?

Re: Vad har hänt med Folkvett?

Posted: Sun 16 Jun 2019, 09:51
by micke.d
Jag har alldeles i slutet av maj fått veta att "snart dimper folkvett 2019:1 ned i brevlådorna".

Så den är visserligen försenad, men lär komma snart!

Re: Vad har hänt med Folkvett?

Posted: Tue 02 Jul 2019, 10:33
by Anders G
Där kom den! Bättre sent än aldrig.