Page 1 of 1

Reportage om skeptikerrörelsen i andra länder

Posted: Tue 13 Jun 2017, 20:21
by Nemesis
För några år sedan hade Folkvett en artikel om skeptikerrörelsen i Kanada: Skeptiker i Kanada ordnar billiga evenemang

Nu vet jag inte under vilka premisser som Amanda Duregård var i Kanada eller vem som finansierade resan, men jag skulle gärna se fler artiklar om skeptikerrörelsen i andra länder. Gärna icke-engelskspråkiga länder som vi ofta har dålig koll på. Exempel på länder med aktiva skeptiker är Finland, Tyskland, Italien, och Spanien.

Men ett engelskspråkigt land vars skeptiska rörelse skulle vara intressant att läsa mer om är Australien. Australien har en (relativt) stor och aktiv skeptikerrörelse med en väletablerad organisation i ryggen vars uppsatta "mission" och "vision" är utmärkta för en skeptikerförening.