Page 1 of 1

Varför är ledarna i Folkvett osignerade?

Posted: Mon 06 Mar 2017, 22:12
by Nemesis
Ledarna i Folkvett signeras inte av något namn. Jag undrar, vad beror detta på?

Re: Varför är ledarna i Folkvett osignerade?

Posted: Tue 07 Mar 2017, 07:46
by ttias
Jag tolkar det som att ledaren är tidskriften/föreningens uttalande. Vilket verkar vara i enlighet med publicering av osignerade ledare https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ledarsida

Re: Varför är ledarna i Folkvett osignerade?

Posted: Thu 09 Mar 2017, 20:36
by Nemesis
Aha, det verkar vettigt. :)