Hjälp mig att välja. Econ vs biz Econ vs management science

Diskutera sociologi, historia, religionsvetenskap, ekonomi, språk, statsvetenskap o.s.v. ur ett vetenskapligt perspektiv.
Post Reply
SiyonKart
Posts:4
Joined:Tue 10 Aug 2021, 18:02
Hjälp mig att välja. Econ vs biz Econ vs management science

Post by SiyonKart » Thu 02 Sep 2021, 19:40

Hallå. Jag är student vid UCSD och har förvirrat väder till stora ekonomi (BA), företagsekonomi (B.S) och managementvetenskap (B.S)

De är alla inom ekonomiavdelningen, så kurserna är ganska lika, men jag är osäker på vad som skulle vara mer värdefullt för mig i framtiden.

Helst skulle jag vilja arbeta var som helst inom ramen för rådgivning, varumärkeshantering, marknadsundersökningar eller finansanalytiker

Förutom jobbmöjligheter, vilken ger mig mest kompetens?

Återigen är klasserna ganska lika, och jag är lika intresserad av alla, så jag är väldigt förvirrad.

Jag planerar också att läsa mer i redovisning oavsett vilket huvudämne jag valde.

Tack!

SiyonKart
Posts:4
Joined:Tue 10 Aug 2021, 18:02

Re: Hjälp mig att välja. Econ vs biz Econ vs management science

Post by SiyonKart » Mon 06 Sep 2021, 13:31

SiyonKart wrote:
Thu 02 Sep 2021, 19:40
Hallå. Jag är student vid UCSD och har förvirrat väder till stora ekonomi (BA), företagsekonomi (B.S) och manahttps://omegle.onl/ vshare
gementvetenskap (B.S)

De är alla inom ekonomiavdelningen, så kurserna är ganska lika, men jag är osäker på vad som skulle vara mer värdefullt för mig i framtiden.

Helst skulle jag vilja arbeta var som helst inom ramen för rådgivning, varumärkeshantering, marknadsundersökningar eller finansanalytiker

Förutom jobbmöjligheter, vilken ger mig mest kompetens?

Återigen är klasserna ganska lika, och jag är lika intresserad av alla, så jag är väldigt förvirrad.

Jag planerar också att läsa mer i redovisning oavsett vilket huvudämne jag valde.

Tack!
issue got solved

Post Reply