Page 1 of 1

Beteende / samhällsvetenskapliga frågor Hjälp

Posted: Wed 07 Jul 2021, 11:20
by JesonMile
Jag fortsätter att sakna många till synes enkla beteendevetenskapliga / samhällsvetenskapliga frågor på UWorld ... Jag gör de svåra poängen där endast 30% av människorna har rätt, men jag saknar sittare som 90% av människorna har rätt. .. Hur kan jag förbättra detta?