Professor i agrarhistoria vid SLU

Diskutera sociologi, historia, religionsvetenskap, ekonomi, språk, statsvetenskap o.s.v. ur ett vetenskapligt perspektiv.
Post Reply
cleve
Posts:201
Joined:Fri 26 Jun 2020, 18:12
Professor i agrarhistoria vid SLU

Post by cleve » Thu 06 May 2021, 14:22

Sedan år 2018 har Sverige en professor i agrarhistoria vid namn Patrick Svensson. Han kommer fram till fantastiska slutsatser. "att storleken på bondens mentala och materiella resurser är själva förutsättningen för dennes möjliga entreprenörshandlingar".

Utifrån en sådan kalkyl bör den rikaste bonden också vara den klokaste....... eller ?

P.S. är även gästforskare vid "Tillväxt, teknologisk förändring och ojämlikhet" vid Lunds universitet.

Post Reply