Page 1 of 1

Judas impopulärt namn

Posted: Tue 06 Apr 2021, 15:26
by cleve
Det finns bara ett fåtal män i Sverige med namnet Judas. När blev detta namn impopulärt i Europa ?
Det finns exempelvis ca 10 ggr fler Nero än Judas i Sverige !

Re: Judas impopulärt namn

Posted: Wed 07 Apr 2021, 06:51
by Vitnir
För nästan 2000 år sedan kanske?

Re: Judas impopulärt namn

Posted: Sat 29 May 2021, 05:49
by Baker52
I have exactly the same problem. Anyone got a suggestion?
myprepaidcenter card