Page 2 of 2

Re: Varför tror de flesta filosofer på en objektiv moral?

Posted: Thu 18 Feb 2021, 21:55
by Anders G
Mord eller vanilj — det påverkar i längden hur samhället/gruppen fungerar. Folk som inte äter vanilj kan vara besvärliga på kalas, men mördare ställer till det värre. Oavsett vad man kallar det fungerar gruppen bättre utan mördare.

Re: Varför tror de flesta filosofer på en objektiv moral?

Posted: Thu 18 Feb 2021, 22:10
by Nemesis
Pär C wrote:
Thu 18 Feb 2021, 21:08
Klarhet vet jag inte om det bidrar med, men belyser det jag vill ha sagt. Vi tendera att vilja göra en åtskillnad mellan moraliska utsagor (mord är fel) och rena personliga preferenser (vanilj smakar gott, eller inte), men har svårt att konkret peka på vad som är den fundamentala skillnaden mellan dem, detta då oavsett om talar i termer av realism eller inte.
Ja, vi lägger helt klart större vikt vid våra moraliska känslor än vid våra glasspreferenser.

Re: Varför tror de flesta filosofer på en objektiv moral?

Posted: Wed 24 Nov 2021, 16:53
by Flabbergasted
Pär C wrote:
Thu 18 Feb 2021, 21:08
Vi tendera att vilja göra en åtskillnad mellan moraliska utsagor (mord är fel) och rena personliga preferenser (vanilj smakar gott, eller inte), men har svårt att konkret peka på vad som är den fundamentala skillnaden mellan dem, detta då oavsett om talar i termer av realism eller inte.
Bara en tanke (som mycket möjligt är fel): kanske man kan uttrycka dessa som liggandes på en skala av ökande påverkan av mänskligt välbefinnande (om vi väljer det som grunden för moral, vilket de flesta verkar göra) där glasspreferens påverkar mycket mindre än mord?

Re: Varför tror de flesta filosofer på en objektiv moral?

Posted: Fri 26 Nov 2021, 15:41
by Matte
Ett enkelt svar är att det går att föra en diskussion i moralfrågor. Filosofiskt eller helt vardagligt.
Däremot finner vi det omedelbart meningslöst att debattera individuella preferenser gällande smaker.