Undersökning: attityder och beteenden på arbetsplatser

Diskutera sociologi, historia, religionsvetenskap, ekonomi, språk, statsvetenskap o.s.v. ur ett vetenskapligt perspektiv.
Post Reply
sesa
Posts:1
Joined:Sat 19 Dec 2020, 10:40
Undersökning: attityder och beteenden på arbetsplatser

Post by sesa » Sat 19 Dec 2020, 10:52

Hej!

Jag utför just nu en studie om attityder och beteenden på arbetsplatser inom ramen för min c-uppsats på psykologprogrammet.
Studien kan endast genomföras på en dator med tangentbord och tar ca 10 minuter att genomföra, du kommer att få svara på några enkätfrågor samt göra ett webbaserat kategoriseringstest. Ditt deltagande är anonymt och data kommer endast att redovisas på gruppnivå.

För att kunna delta behöver du under det senaste halvåret varit anställd på minst 75% av heltid.

https://www.psytoolkit.org/c/3.2.0/survey?s=RXgVz

Tack på förhand för ditt deltagande!

Post Reply