Kulturskillnader mellan Sverige och Norge?

Diskutera sociologi, historia, religionsvetenskap, ekonomi, språk, statsvetenskap o.s.v. ur ett vetenskapligt perspektiv.
Post Reply
LeonardhoFstader1
Posts:1
Joined:Tue 03 Nov 2020, 13:39
Kulturskillnader mellan Sverige och Norge?

Post by LeonardhoFstader1 » Tue 03 Nov 2020, 13:40

Har läst boken Svitjods undergång och Sverige födelse av Fredrik och Henrik Lindström. Boken är ett inlägg i debatten om det svenska kungarikets grundande, en fråga som naturligt nog är av intresse för svenska historiker, om än en knepig fråga då det inte finns så många skriftliga källor under eran det gäller, slutet av vikingatiden och början av medeltiden (i Sverige).

Författarna skriver att det inte var någon naturlag att svearna och götarna skulle bilda ett rike tillsammans, götarna hade exempelvis kunnat slå sig ihop med danerna eller gått sin egen väg. Av boken framgår att götarna var med "framtidsinriktade" (eller vad man ska säga) än svearna, som var mer konservativa. Götarna var exempelvis snabbare att anamma kristendomen, och de var mer påvevänliga än svearna, som inte tyckte om påvliga diktat och ville leva utan dem, låt vara med en kristen tro. Att påven ändå placerade domkyrkan i Uppsala snarare än längre söderut förklaras med att katolska kyrkan då fick större inflytande bland de bångstyriga svearna än vad man annars skulle fått. Götarna var ju liksom redan "vunna".

De spekulerar lite i hur ett sveakungadöme skapat av svearna själva, utan götarna, skulle ha gestaltat sig (gränsen skulle då ha gått ungefär vid Södermanland). De tror att detta land skulle ha varit mer konservativt än dagens Sverige, ungefär som dagens Norge. Men jag undrar, kan man säga att Norge är mer konservativt än Sverige? De är visserligen inte med i EU (trots allt på håret att det blev nej i Sverige också), men de är med i NATO och har en hel del "icke-konservativa" drag som kvotering till bolagsstyrelser.

Kanske skiljer sig olika städer åt? Kan spontant tänka mig att Stockholm är mer kosmopolitiskt än exempelvis Falun, som kanske är mer traditionalistiskt. Frågan är vad som är mest representativt för Sverige som helhet?

Cytokrom C
Posts:409
Joined:Sun 18 Mar 2007, 17:00

Re: Kulturskillnader mellan Sverige och Norge?

Post by Cytokrom C » Tue 03 Nov 2020, 20:27

Spambot igen...

User avatar
Tryggve
Forummoderator
Posts:9049
Joined:Mon 18 Apr 2005, 23:03
Location:Mölndal

Re: Kulturskillnader mellan Sverige och Norge?

Post by Tryggve » Thu 05 Nov 2020, 19:48

Tack, men om man snabbt vill uppmärksamma oss i admin på dessa spambots så är det bättre att anmäla deras inlägg än att svara på dem. :-)
Jag har rensat en del övrig spam, men tänkte detta stå kvar. Efter att ha bannat trådstartaren och rensat signaturen på länkar.


Tråd låst.

Post Reply