Page 1 of 1

Socialvetenskapliga avläsningar om människans kroppsuppfattning

Posted: Sat 31 Oct 2020, 15:16
by meulsina83
Hej! Jag har att göra med en dataset om självuppfattning av människokroppen och jag vill utforska temat kroppsuppfattning för att upptäcka de faktorer som mer påverkar acceptansen av ens egen kropp. Jag överväger variabler som kön, åldersgrupp och personlighetsdrag hos varje individ och deras möjliga inflytande på kroppsaccept. Jag såg att det finns ett helt subfält sociologi som heter "kroppens sociologi". Vet du om det finns några avläsningar som utforskar förhållandet mellan könsrelaterade sociala förväntningar och kroppsuppfattning eller annan intressant samhällsvetenskaplig och humanvetenskaplig litteratur som kan vara användbar för att utforska detta tema?

Re: Socialvetenskapliga avläsningar om människans kroppsuppfattning

Posted: Mon 02 Nov 2020, 02:00
by Cytokrom C
Bot