Wallenberg och Bernadotte

Diskutera sociologi, historia, religionsvetenskap, ekonomi, språk, statsvetenskap o.s.v. ur ett vetenskapligt perspektiv.
User avatar
Matte
Posts:6198
Joined:Thu 30 Nov 2006, 13:58
Location:Norrbotten
Wallenberg och Bernadotte

Post by Matte » Wed 05 Dec 2012, 14:48

I en annan tråd gjorde Xerxes följande inlägg:
Ivan Danielsson var 1942-45 under andra världskriget envoyé och chef för den svenska delegationen i Budapest fram till strax före röda arméns befrielse av staden. Han var ytterst ansvarig för legationens ansträngningar under bland andra Valdemar Langlet, Per Anger, Raoul Wallenberg och Lars G:son Berg att rädda judiska liv från förföljelser och dödande av tyska SS och ungerska pilkorsare. För detta tilldelades han postumt 1982 "Rättfärdig bland folken".

"Rättfärdig bland folken" är en utmärkelse av staten Israel för icke-judar, som med risk för eget liv skyddade judar under det andra världskriget.
Det är särskilt intressant att notera vem som saknas på den lista som Xerxes refererade till. En person vars insatser under kriget blev lika bemärkta som Wallenbergs, nämligen Folke Bernadotte. Raoul Wallenberg berömdes för de svenska skyddspass han utfärdade i Budapest, Folke Bernadotte för den svenska rödakorsexpedition i Tyskland, de så kallade Vita bussarna, som han var ledare för.

Ett våldsamt slut fick de också båda. Den 17 januari1945 greps Raoul Wallenberg av Röda armén och fördes till Moskva och ”försvann”. Den 17 september 1948 mördades Folke Bernadotte som FN:s medlare i Palestina. Mördarna var medlemmar i Sternligan. Operationellt ansvarig för mordet var Yitzhak Shamir, senare i två perioder israelisk premiärminister, 1983-1984 och 1986-1992.

Dock, ser man på vilken plats dessa namn bereds i dagens offentlighet upphör likheterna. Exempelvis ger en sökning i Libris, de svenska universitetens gemensamma katalog, vid handen att RW har dubbelt så många poster som FB.

Man kan också jämföra offentliga minnesmärken och särskilt intressant är då förstås förekomsten i Stockholm. I stadens absoluta centrum har Raoul Wallenberg idag tre monument . Två av dem är placerade på Raoul Wallenbergs torg vid Nybroplan och det äldsta av dessa två ( invigd 2001) – måste mätt i kvadratmeteryta vara ett av de största äreminnen vi har på svensk mark. ”Hommage à Raoul Wallenberg” heter det.

Det tredje, som invigdes så sent som i somras, är placerat på Gustaf Adolfs torg alldeles invid ingången till Utrikesdepartementet. Det är en bänk av svart diabas med en portfölj i brons med Raoul Wallenbers initialer placerad ovanpå på så sätt att den som passera och är lite trött kan sätta sig på bänken och vila.

Jämfört med detta har Folke Bernadotte-minnet inte mycket att komma med. För det första har han inom kungliga huvudkommunen blott ett minnesmärke. För det andra är det inte något originalverk utan en replik av den Folke Bernadotte-byst som sedan 1997 finnas vid FN-skrapan i New York. Och för det tredje lönar det sig inte att söka efter det på något stort torg i centrala Stockholm utan först vid ett tämligen oansenligt promenadstråk långt ut på Djurgården finner man det.

Första gången Förintelsens minnesdag avhölls i Stockholm noterade jag det flitiga omnämnandet av RW under konferensen. Jag lyckades dock inte hitta en enda referens till FB och skrev därför till Levande historia och frågade varför han inte hyllades. Sent omsider kom ett yrvaket god dag-yxskaft svar.

Hur står det då till på platsen för FB s sista internationella insats, dvs Jerusalem? Göran Burén, författare till boken Mordet på Folke Bernadotte, kunde under sin research konstatera att platsen för mordet på honom inte ens hade utmärkts.

Återkommer med en recension av Göran Burens bok.
Es gibt keine Landstrasse für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklimmen.

K. Marx

User avatar
Xerxes
Posts:85
Joined:Sun 24 Dec 2006, 10:17

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Xerxes » Wed 05 Dec 2012, 18:32

Jag tror inte att ditt inlägg, och här kommenterar jag enbart om kungasläktingen Folke Bernadotte, fordrar någon längre utläggning.

Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Folke_Bern ... erdyningar enligt vilken den judiska Sternligan låg bakom mordet.

Men Israel har aldrig tydligen, trots svenska påstötningar, velat utreda det ordentligt. Troligen därför att högre politiker/tjänstemän, av vilka någon eller några fortfarande lever, anses ha varit inblandade.

Det är väl rätt självklart att israelerna då inte sätter upp ett minnesmärke på platsen eller upptar honom som "Rättfärdig bland folken"(vilket han väl hade förtjänat med "De vita bussarna").

Våren 1949, ett år efter mordet, protesterade Sverige med röstnedläggning i FN när Israels begäran om medlemskap avhandlades. Samt har Israel aldrig fått besök av vårt kungahus, vilket säger en del.

User avatar
Erland
Posts:3687
Joined:Sat 19 Nov 2005, 21:08
Location:Karlskoga

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Erland » Fri 07 Dec 2012, 00:23

Det har ju också kommit nutida kritik mot Bernadotte för att det bara var skandinaviska judar som fick åka med de vita bussarna, medan judar av annat ursprung blev kvarlämnade. Något som den israeliska ledningen möjligen kan åberopa som svepskäl för att inte vilja hylla honom.

User avatar
Matte
Posts:6198
Joined:Thu 30 Nov 2006, 13:58
Location:Norrbotten

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Matte » Fri 07 Dec 2012, 09:58

I praktiken måste någon prioritering göras i det oändliga hjälpbehovet. Det föreföll FB självklart att i första hand hjälpa sina närmaste grannar, de skandinaviska länderna och de baltiska. Därutöver ansåg han att man borde satsa på Tyskland. Detta eftersom Sverige var ett neutralt land. De länder som härjats av tyskarna, som t ex Holland, Belgien, Frankrike och Ungern, bedömdes ha lättare att få hjälp av de allierade.

Men detta har knappast något med israelernas motvilja att göra. Mer sannolikt var det hans insats för FN: Som FN:s medlare i Palestina krävde Folke Bernadotte att israelerna skulle gå med på en repatriering av de palestinier som flytt vid utropandet av den israeliska staten våren 1948 och i det krig som följde i dess spår. Och det var också det som FN sedan krävde när Israel upptogs som medlem i FN.

Sedan dess har det gått mer än sextio år och som bekant har vi under denna långa tid inte sett skymten av någon sådan repatriering. Hur många är det i Sverige idag, som ens känner till att Folke Bernadotte av Israel krävde en sådan repatriering och att FN efter mordet på honom gjorde detta krav till sitt?
Beträffande mordet: trots att mördarna är känd så har ingen ställts till ansvar för attentatet (där också franske flygöversten Sérot sköts ihjäl). Jag tvivlar på att någon annan regering än den israeliska skulle komma undan något motsvarande utan att det lett till svåra förvecklingar i relationerna med Sverige.
Es gibt keine Landstrasse für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklimmen.

K. Marx

Bengt Sändh
Posts:108
Joined:Thu 26 Feb 2009, 00:49

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Bengt Sändh » Sun 09 Dec 2012, 21:02

Hjälteglorian hamnar lätt lite på sned på skulten av Folke Bernadotte om man fördjupar sig i ämnet. Den norske utrikesministern Hambro sa efter kriget att Sverige deltagit på tysk sida fram till Stalingrad. När vi insåg att de allierade skulle vinna sadlade vi om och började fjäska för de allierade. Detta gjorde vi bl:a. genom att sätta en svensk kunglighet som ledare för de vita bussarna. Men hur var det egentligen?

Ni kan läsa mer om detta i min Svensk krigsdagbok som jag lagt ut på nätet. Genom att använda sökfunktionen kan ni lätt hitta det viktigaste om Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte.

Här är adressen och läs gärna hela boken.

http://www.bengtsandh.se/data/uploads/k ... en_hem.pdf

User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Dûrion Annûndil » Mon 10 Dec 2012, 10:42

Matte wrote:I praktiken måste någon prioritering göras i det oändliga hjälpbehovet. Det föreföll FB självklart att i första hand hjälpa sina närmaste grannar, de skandinaviska länderna och de baltiska.
Det här var inte specifikt för FB, utan förhärskande i den svenska ledningen. Det gick ut instruktioner att vara extra behjälplig mot skandinaver i slutet av kriget, med tanke på planer för framtiden (bl.a. en gemensam arbetsmarknad). Jämför också med att man evakuerade Estlandssvenskarna på eget bevåg.
Matte wrote:Jag tvivlar på att någon annan regering än den israeliska skulle komma undan något motsvarande utan att det lett till svåra förvecklingar i relationerna med Sverige.
Det har väl redan nämnts att det ledde till svåra förvecklingar?
Wikipedia wrote:The Swedish government believed that Bernadotte had been assassinated by Israeli government agents. They publicly attacked the inadequacy of the Israel investigation and campaigned unsuccessfully to delay Israel's admission to the United Nations. In 1950, Sweden recognized Israel but relations remained frosty despite Israeli attempts to console Sweden such as the planting of a Bernadotte Forest by the JNF in Israel. At a ceremony in Tel Aviv in May 1995, attended by the Swedish deputy prime minister, Israeli Foreign Minister and Labor Party member Shimon Peres issued a "condemnation of terror, thanks for the rescue of the Jews and regret that Bernadotte was murdered in a terrorist way," adding that "We hope this ceremony will help in healing the wound."
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

User avatar
Matte
Posts:6198
Joined:Thu 30 Nov 2006, 13:58
Location:Norrbotten

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Matte » Mon 10 Dec 2012, 11:02

Dûrion Annûndil wrote:Det har väl redan nämnts att det ledde till svåra förvecklingar?
Vilka var dessa svåra förvecklingar?
They publicly attacked the inadequacy of the Israel investigation and campaigned unsuccessfully to delay Israel's admission to the United Nations.
är en vilseledande historieskrivning. Det är sant att Sverige gjorde en diplomatisk markering i Jerusalem, via envoyén i Kairo, Widar Bagge, men Sverige erkände tidigt Israel de facto varför nerläggandet av rösten för den israeliska statsbildningen i FN kom att bli mer av en symbolhandling. Vidare hölls den svenska allmänheten under den första tiden okunnig om att den israeliska utredningen av mordet i praktiken var en icke-utredning. Wikipedia går inte alltid att lita på!
Es gibt keine Landstrasse für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklimmen.

K. Marx

User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Dûrion Annûndil » Mon 10 Dec 2012, 11:35

Matte wrote:
Dûrion Annûndil wrote:Det har väl redan nämnts att det ledde till svåra förvecklingar?
Vilka var dessa svåra förvecklingar?
They publicly attacked the inadequacy of the Israel investigation and campaigned unsuccessfully to delay Israel's admission to the United Nations.
är en vilseledande historieskrivning. Det är sant att Sverige gjorde en diplomatisk markering i Jerusalem, via envoyén i Kairo, Widar Bagge, men Sverige erkände tidigt Israel de facto varför nerläggandet av rösten för den israeliska statsbildningen i FN kom att bli mer av en symbolhandling.
Den sortens symbolhandlingar är just "svåra förvecklingar" i relationen mellan stater som egentligen inte har några andra problem med varandra. Eller hade du tänkt dig något mer krigiskt?
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

User avatar
Matte
Posts:6198
Joined:Thu 30 Nov 2006, 13:58
Location:Norrbotten

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Matte » Mon 10 Dec 2012, 16:10

Dûrion Annûndil wrote:
Den sortens symbolhandlingar är just "svåra förvecklingar" i relationen mellan stater som egentligen inte har några andra problem med varandra. Eller hade du tänkt dig något mer krigiskt
Något mindre lättviktigt än en röstnedläggelse i FN!

Det är också värt att påpeka att FN förhöll sig passivt efter mordet och avstod från påtryckningar på israelerna att utreda brottet och lagföra gärningsmännen. För att ta en samtida hyptotetisk jämförelse: om Bildt eller Eliasson varit på FN uppdrag i Pristina och mördats av kossovoalbanska agenter och Kossovos regering försökt mörka händelsen.
Bengt Sändh wrote:Hjälteglorian hamnar lätt lite på sned på skulten av Folke Bernadotte
En hake där är att det aldrig varit mycket till hjältegloria. Det tog nästan en människoålder innan han fick ett monument i huvudstaden. Som sagt, jämför med Wallenberg!
Es gibt keine Landstrasse für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklimmen.

K. Marx

User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Dûrion Annûndil » Mon 10 Dec 2012, 17:57

Matte wrote:
Dûrion Annûndil wrote:Den sortens symbolhandlingar är just "svåra förvecklingar" i relationen mellan stater som egentligen inte har några andra problem med varandra. Eller hade du tänkt dig något mer krigiskt
Något mindre lättviktigt än en röstnedläggelse i FN!
En sådan markering är väl ganska signifikant då man betänker att man alltså agerade bara på en misstanke. De skyldiga hade man som sagt inte fått fatt på, eller något som knöt dem till den Israeliska staten.
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

User avatar
Matte
Posts:6198
Joined:Thu 30 Nov 2006, 13:58
Location:Norrbotten

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Matte » Mon 10 Dec 2012, 21:15

Dûrion Annûndil wrote:alltså agerade bara på en misstanke.
bara på en misstanke? Trots att mördarna är kända, har ingen ställts till ansvar. Vilka "svåra förvecklingar" ledde det till när det blev känt att premiärminister Shamir var de facto ansvarig? I sina memoarer beklagar han inte ens dådet.
Es gibt keine Landstrasse für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklimmen.

K. Marx

User avatar
Dûrion Annûndil
Posts:6240
Joined:Fri 12 Aug 2005, 17:18
Location:Stockholm

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Dûrion Annûndil » Mon 10 Dec 2012, 23:04

Matte wrote:
Dûrion Annûndil wrote:alltså agerade bara på en misstanke.
bara på en misstanke? Trots att mördarna är kända, har ingen ställts till ansvar. Vilka "svåra förvecklingar" ledde det till när det blev känt att premiärminister Shamir var de facto ansvarig? I sina memoarer beklagar han inte ens dådet.
Nu flyttar du målstolpen till långt senare när vi hade facit i hand.
Blåögd cyniker, pessimistisk livsnjutare.

User avatar
Matte
Posts:6198
Joined:Thu 30 Nov 2006, 13:58
Location:Norrbotten

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Matte » Mon 10 Dec 2012, 23:13

Vad snackar du om för målstolpe? Ville du begränsa "svåra förvecklingar" till vad som hände omedelbart efter mordet? Irrelevant! Återigen, jämför med Wallenbergfallet! När sovjetledaren Chrustjev kom på statsbesök så var det självklart att RW sågs som en viktig punkt på agendan.
Es gibt keine Landstrasse für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklimmen.

K. Marx

User avatar
Anders G
Posts:7051
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Anders G » Tue 11 Dec 2012, 07:44

Matte, skall man ha förbindelser med länder där man i regimens namn låter mörda sina medborgare (häng inte upp díg på att de innan avrättningen/morden fråntagits sitt medborgarskap)? Skall sådant fördömas i efterhand, och i så fall hur länge?
Ditt resonemang i detta fallet avviker kraftigt mot dina resonemang om andra politiker/stater, därav min undran.
They don't like it up'em, you know!

User avatar
Matte
Posts:6198
Joined:Thu 30 Nov 2006, 13:58
Location:Norrbotten

Re: Wallenberg och Bernadotte

Post by Matte » Tue 11 Dec 2012, 08:51

Anders G wrote:Matte, skall man ha förbindelser med länder där man i regimens namn låter mörda sina medborgare.
Ja, "man" ska ha förbindelser med alla legala regeringar. Vad har det med saken att göra?

Till trådämnet: har du någon egen hypotes om varför FB förpassats ut till periferin i historieskrivningen?
Es gibt keine Landstrasse für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklimmen.

K. Marx

Post Reply