Page 1 of 1

Bra headset för delat kontorsutrymme? (Mikrofon med kort räckvidd)?

Posted: Wed 15 Sep 2021, 19:22
by lucasPeni
Vår arbetsplats övergår delvis tillbaka till kontoret men kommer att hålla de flesta möten som teammöten. Med sida vid sida skåp och hallkonversationer som händer märker vi massor av bakljud när nu hälften av oss är tillbaka på kontoret. Finns det några spel-/arbetsplatsheadset med anständig kvalitet och en kort räckvidd på mikrofonen som kan hjälpa till att minska problemet?