Page 1 of 1

Zinktillskott till grisar

Posted: Wed 14 Jul 2021, 14:32
by cleve
Var det rätt av EU att förbjuda zinktillskott ? Vad tycker Du ?

Re: Zinktillskott till grisar

Posted: Wed 14 Jul 2021, 17:05
by Anders G
Vad tycker du, och varför, eller varför inte?
Det är inte bara att tycka i största allmänhet.

Re: Zinktillskott till grisar

Posted: Wed 14 Jul 2021, 20:01
by cleve
I Sverige har vi ofta för låg zinkhalt i åkermarken. Därför är jag för zinktillskott. Så är det kanske inte i övriga EU länder.

Re: Zinktillskott till grisar

Posted: Thu 15 Jul 2021, 14:42
by cleve
Ett problem är naturligtvis att grisgödseln inte sprids jämnt över hela sveriges åkermark. En liten andel av åkermarken riskerar att få höga zinkhalter.