Hur länge kan blodceller överleva när de torkar blod?

Diskutera fysik, kemi, biologi, samt direkta tillämpningar såsom teknik och medicin.
Post Reply
kerlimeke75
Posts:1
Joined:Wed 04 Nov 2020, 16:53
Hur länge kan blodceller överleva när de torkar blod?

Post by kerlimeke75 » Wed 04 Nov 2020, 17:13

Blodceller kan uppenbarligen lagras under långa perioder utanför kroppen under kontrollerade förhållanden. Om jag skulle klippa fingret och tappa några droppar blod på en jämn torr yta, hur länge skulle cellerna inom överleva när blodet torkade ut?

emanuson
Posts:11
Joined:Fri 09 Jul 2021, 19:40

Re: Hur länge kan blodceller överleva när de torkar blod?

Post by emanuson » Fri 23 Jul 2021, 14:56

Normala mänskliga röda blodkroppar har en genomsnittlig livslängd på cirka 120 dagar i cirkulationen, varefter de uppslukas av makrofager. Detta är en extremt effektiv process eftersom makrofagerna fagocyterar cirka 5 miljoner erytrocyter varje sekund utan att någon betydande mängd hemoglobin frigörs i cirkulationen. Trots ett stort antal undersökningar är den exakta molekylära mekanism genom vilken makrofagerna känner igen senescenta röda blodkroppar för att rensas bort fortfarande svårdefinierad. Röda blodkroppar genomgår flera fysikalisk-kemiska förändringar när de åldras i cirkulationen. Flera av dessa förändringar har föreslagits som en igenkänningsmärkning för makrofager. De vanligaste hypoteserna för mekanismen för röjning av röda blodkroppar är uttryck av neoantigener på röda blodkroppars yta, exponering av fosfatidylserin och minskad deformbarhet. Även om det finns en viss korrelation mellan dessa förändringar och åldrande har deras kausala roll för rötcellernas clearance inte fastställts. Trots en mängd undersökningar har vi fortfarande en ofullständig förståelse av de molekylära detaljerna i clearance av röda blodkroppar. I denna översikt har vi gått igenom de senaste uppgifterna om clearance av senescenta röda blodkroppar. Vi förväntar oss att de senaste framstegen inom märkning av röda blodkroppar in vivo och explosionen av moderna proteomiska tekniker inom en nära framtid kommer att underlätta vår förståelse av senescens och destruktion av röda blodkroppar.

Post Reply