Finns det sanningar som bara en övermänsklig intelligens kan förstå?

Här kan du diskutera religiösa ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning.
User avatar
Pär C
Posts:4854
Joined:Sun 26 Apr 2009, 17:56
Re: Finns det sanningar som bara en övermänsklig intelligens kan förstå?

Post by Pär C » Thu 27 Jun 2019, 22:01

Jag vill återkomma till min liknelse med barnet. Om man introducerar ett abstrakt begrepp som ’relativt fattigdom’ - nog så komplicerat, värdeladdat och problematiskt i sig - så kan man inte räkna med att barnet kan handskas med det autonomt. Barnet har helt enkelt de verktyg och referensramar som behövs för ge sig i kast med självständigt värdera ett påstående kring relativ fattigdom.

Jag tänker mig nog också att en kontakt med en superintelligens i första hand kommer att röra vem som är ond och god, vad som är bra eller dåligt - inte nakna naturvetskapliga insikter som denne har.
There are several ways to argue with idiots. None of them works.

Post Reply