Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skolan

Här kan du diskutera religiösa ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning.
User avatar
Bod
Posts:735
Joined:Mon 13 Dec 2004, 23:03
Location:Malmö
Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Bod » Sat 31 Mar 2018, 23:14

Har du (Jalleman) hittat på egna definitioner på ateist och agnostiker också?
Until the lions have their historians, tales of hunting will always glorify the hunter.
Afrikanskt ordspråk

User avatar
Pär C
Posts:4854
Joined:Sun 26 Apr 2009, 17:56

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Pär C » Wed 04 Apr 2018, 09:40

En gängse definitionen av religion är ’tankesystem med transcendent inslag’. Det ligger i begreppet transcendens (eller gudsföreställning, om man så vill) att det har ett mått av obegriplighet inbyggt i sig. Religion kan alltså förenklat beskrivas som tankesystem med något djupt obegripligt, utomvärldsligt, över sig.

Det är därmed att sparka in öppna dörrar att hävda att det inte går att förstå. Det är själva grejen. Att däremot tro att religion på någon fundamentalt plan skulle vara kopplat till det goda i samhället är ett direkt missförstånd. Vad som nyktert sett är vitsen med att tillföra något obegripligt och samtidigt tycka att man blivit hjälpt av det, har sina psykologiska förklaringar.

Det faktum att vi under lång tid haft en ämne i skolan som heter Religion och alla, även barn/elever, fattar vad som avses och hur det är skilt från andra ämnen bevisar i sig att det är ett begripligt och användbart begrepp.
There are several ways to argue with idiots. None of them works.

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Fri 13 Apr 2018, 09:34

’tankesystem med transcendent inslag’
- Ytterligare ett exempel på en ogenomtänkt definition.
Detta kan väl inte gälla alla tankesystem. En undermålig definition. Hur skall en skolklass med 10-åriga skolelever förstå detta?
Allt som är transcendent har väl inte med gudsbegrepp att göra.
Genom att förnya oss när det gäller undervisningen i skolan, då baserat på ett mer vetenskapligt tänkande, lägger vi grunden för en bättre framtid.
Då kan religionen också hjälpa till.

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Fri 13 Apr 2018, 13:15

Bod wrote:Har du (Jalleman) hittat på egna definitioner på ateist och agnostiker också?
En ateist är då en person som inte tror på min definition av gudsbegreppet.
En agnostiker är en person som är skeptisk till att människan kan veta och förstå allt.
Dock har, med min definition av religion och gud, dessa ord nu blivit fullt förklarliga. Inom detta område behöver därför agnostikerna inte vara skeptiska.

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by micke.d » Fri 13 Apr 2018, 16:23

Jalleman wrote:’tankesystem med transcendent inslag’
- Ytterligare ett exempel på en ogenomtänkt definition.
Detta kan väl inte gälla alla tankesystem. En undermålig definition. Hur skall en skolklass med 10-åriga skolelever förstå detta?
Allt som är transcendent har väl inte med gudsbegrepp att göra.
Du kanske lever i villfarelsen att det finns gudar i alla religioner? Så är inte fallet, så en definition av religion som endast tar fasta på gudar kommer att utesluta en del religioner.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Sat 14 Apr 2018, 08:16

micke.d wrote: Du kanske lever i villfarelsen att det finns gudar i alla religioner? Så är inte fallet, så en definition av religion som endast tar fasta på gudar kommer att utesluta en del religioner.
Det finns inte gudar i alla religioner.
Förstår inte varför du misstänker jag har annan uppfattning. Här har vi samma åsikt, tror jag.
De religioner som ej har skapat ett gudsbegrepp, gud, har dock en undanskymd roll. Men detta låter sig förklaras av den positiva roll som gudar kan ha då det gäller att sprida religionen till nya grupper av människor. Här ger min definition av gudsbegreppet en logisk förklaring till detta.

User avatar
Erland
Posts:3671
Joined:Sat 19 Nov 2005, 21:08
Location:Karlskoga

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Erland » Sat 14 Apr 2018, 13:58

micke.d wrote:Du kanske lever i villfarelsen att det finns gudar i alla religioner? Så är inte fallet, så en definition av religion som endast tar fasta på gudar kommer att utesluta en del religioner.
Ändå innehåller alla (mer eller mindre) officiella försök till definition jag sett en hänvisning till någon gud eller högre andlig makt.
Jag antar att du tänker på buddhismen i första hand, där gudar inte spelar någon roll, och egentligen borde kanske inte buddhismen räknas som religion, mer än t.ex. grekiska filosofier som stoicismen och epikuréismen. Det är nog mer av gammal vana man räknar buddhismen som religion.
Eller kan "karma" ses som en högre andlig makt?

User avatar
Bod
Posts:735
Joined:Mon 13 Dec 2004, 23:03
Location:Malmö

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Bod » Sat 14 Apr 2018, 16:45

Jalleman wrote:
Bod wrote:Har du (Jalleman) hittat på egna definitioner på ateist och agnostiker också?
En ateist är då en person som inte tror på min definition av gudsbegreppet.
En agnostiker är en person som är skeptisk till att människan kan veta och förstå allt.
Dock har, med min definition av religion och gud, dessa ord nu blivit fullt förklarliga. Inom detta område behöver därför agnostikerna inte vara skeptiska.
Ja då är jag en ateist. Problemet med din definition är att en hel del troende människor också blir ateister enligt dig.
Until the lions have their historians, tales of hunting will always glorify the hunter.
Afrikanskt ordspråk

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Sun 15 Apr 2018, 07:32

Bod wrote:Ja då är jag en ateist. Problemet med din definition är att en hel del troende människor också blir ateister enligt dig.
Detta är väl inget problem om troende får veta att man går omkring med fel i sin gudsuppfattning. Guden kan då diskuteras i en vetenskaplig mening och detta förstärker den religion man har. Ett förhinder för många skolbarn att intressera sig för religion har undanröjts. - Teodicéproblemet är löst!!
Detta är en fördel - inget problem!

User avatar
Bod
Posts:735
Joined:Mon 13 Dec 2004, 23:03
Location:Malmö

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Bod » Sun 15 Apr 2018, 12:09

Jalleman wrote: Detta är väl inget problem om troende får veta att man går omkring med fel i sin gudsuppfattning.
Du ser inget problem i att förklara för troende att de är ateister? Eller att övertyga dem om att deras gudsuppfattning är fel? Lycka till.
Jalleman wrote: Guden kan då diskuteras i en vetenskaplig mening...
De flesta troende har inte kommit till tro genom vetenskaplig faktagranskning.
Jalleman wrote:...och detta förstärker den religion man har.
Det betvivlar jag starkt då du försöker ändra på deras gudsbegrepp.
Jalleman wrote:Ett förhinder för många skolbarn att intressera sig för religion har undanröjts.
I den mån det nu fanns några förhinder.
Jalleman wrote: Teodicéproblemet är löst!!
För ateister (icke-troende) är ju teodicéproblemet snarast en tillgång. För t ex kristna så bryr man sig antingen inte och accepterar världen som den är eller så har man anammat en av de föreslagna lösningarna på problemet som redan finns, t ex den om människans fria vilja är populär inom kristendomen. Jag ser inte att du bidrar till något förutom begreppsförvirring.
Until the lions have their historians, tales of hunting will always glorify the hunter.
Afrikanskt ordspråk

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by micke.d » Sun 15 Apr 2018, 15:32

Jalleman wrote:
micke.d wrote: Du kanske lever i villfarelsen att det finns gudar i alla religioner? Så är inte fallet, så en definition av religion som endast tar fasta på gudar kommer att utesluta en del religioner.
Det finns inte gudar i alla religioner.
Förstår inte varför du misstänker jag har annan uppfattning. Här har vi samma åsikt, tror jag.
Jag kanske inte förstod vad du menade när du sa:
Allt som är transcendent har väl inte med gudsbegrepp att göra.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
Pär C
Posts:4854
Joined:Sun 26 Apr 2009, 17:56

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Pär C » Mon 16 Apr 2018, 13:16

Jalleman wrote:En undermålig definition. Hur skall en skolklass med 10-åriga skolelever förstå detta?
Allt som är transcendent har väl inte med gudsbegrepp att göra.
Du får nog bestämma dig, är kravet på en definition att den är invändningsfri eller att den kan förstås av 10-åringar.

Transcendens är ett ord som används just för att slippa ta sig an den i sig hopplösa frågan just vad som ligger i begreppet gud/gudar. Humanism - så den t.ex. framträder genom Humansisterna - räknas t.ex. inte som en religion därför att den bara bygger på hands-on föreställningar, riktiga eller ej, om människans natur och väsen. Utan att vara någon expert på buddhism så vågar jag nog påstå att den innehåller en hel del lull-lull som hör religioner till.
There are several ways to argue with idiots. None of them works.

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by micke.d » Mon 16 Apr 2018, 15:03

Pär C wrote:Utan att vara någon expert på buddhism så vågar jag nog påstå att den innehåller en hel del lull-lull som hör religioner till.
Ja, som t ex föreställningar om vad som händer efter döden och hur det är relaterat till vad som hände i livet. Sådant som ingen egentligen kan veta något om.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

Nemesis
Posts:2805
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Nemesis » Mon 16 Apr 2018, 20:55

micke.d wrote:
Pär C wrote:Utan att vara någon expert på buddhism så vågar jag nog påstå att den innehåller en hel del lull-lull som hör religioner till.
Ja, som t ex föreställningar om vad som händer efter döden och hur det är relaterat till vad som hände i livet. Sådant som ingen egentligen kan veta något om.
Såvitt jag förstått finns det mycket vetenskaplig data som säger att medvetandet upphör att existera när hjärnan dör.

Det finns bland flera religioner även sekulära varianter. Mest välkänd är nog sekulär eller sekulariserad judendom, som är ganska vanlig i USA och Israel. Man håller fast vid vissa judiska kulturella inslag, men saknar tro på de övernaturliga idéerna.

Det tycks även finnas en sekulär buddhism. Av det jag läser så verkar den inte vara kulturellt betonad, utan snarare att man praktiserar de inslag av buddhism som man finner meningsfulla, förhåller sig odogmatiskt till de buddhistiska texterna och avvisar övernaturliga trosföreställningar.

Men annars så skulle jag säga att (klassisk) buddhism innehåller ogrundade trosföreställningar om vad som händer när man dör.
"Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof." - John Kenneth Galbraith

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by micke.d » Mon 16 Apr 2018, 22:38

Nemesis wrote: Såvitt jag förstått finns det mycket vetenskaplig data som säger att medvetandet upphör att existera när hjärnan dör.
Måhända, men det är inte relevant i sammanhanget. Vad jag vet har inte Buddhismen någon avvikande lära i det avseendet.

Nemesis wrote:Men annars så skulle jag säga att (klassisk) buddhism innehåller ogrundade trosföreställningar om vad som händer när man dör.
Helt klart är det så. Det är det som är det trancendentala, vilket alltså gör att det räknas som en religion trots att det inte egentligen finns några gudar.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

Post Reply