Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skolan

Här kan du diskutera religiösa ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning.
Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33
Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Wed 28 Mar 2018, 13:32

Richard Dawkins har skrivit och sagt mycket. Men bara för det behöver allt inte allt vara väl genomtänkt. Särskilt då det gäller en så helt grundläggande fråga som religion och gudstro. Hans definition av gud och religion faller utanför vad som är vetenskapligt acceptabelt.

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Wed 28 Mar 2018, 17:51

Hur menar Ni att religion och gud skall definieras för skolbarnen? Har man använt orden så bör man kunna definiera orden annars vet man ju inte vad man sagt!

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Anders G » Wed 28 Mar 2018, 18:09

Ja, det du presterat hittills är uppåt väggarna. Du har uttryckligen skrivit att Hr Dawkins inte kan det där, visa gärna vad som är fel i hans resonemang.
They don't like it up'em, you know!

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Wed 28 Mar 2018, 18:22

Nå - hur definierar du dessa två ord, gud och religion. Vår diskussion handlar om undervisning i skolan, inte Richard Dawkins.

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Anders G » Wed 28 Mar 2018, 20:25

Du har susat in här, påstår att du har bättre passning på din tänkarmössa än hr Dawkins.

Visa upp något att diskutera mer än löst tyckande om politik (rena stolleprov i sammanhanget).
They don't like it up'em, you know!

User avatar
Bod
Posts:735
Joined:Mon 13 Dec 2004, 23:03
Location:Malmö

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Bod » Wed 28 Mar 2018, 20:43

Jalleman wrote:Richard Dawkins har skrivit och sagt mycket. Men bara för det behöver allt inte allt vara väl genomtänkt. Särskilt då det gäller en så helt grundläggande fråga som religion och gudstro. Hans definition av gud och religion faller utanför vad som är vetenskapligt acceptabelt.
Det vore nu klädsamt om du ville citera Dawkins definitioner och påvisa exakt vari felen ligger.
Until the lions have their historians, tales of hunting will always glorify the hunter.
Afrikanskt ordspråk

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Wed 28 Mar 2018, 21:31

Skulle gärna vilja se din definition. Vad menar du med religion och gud? Jag har gjort min!

User avatar
Erland
Posts:3672
Joined:Sat 19 Nov 2005, 21:08
Location:Karlskoga

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Erland » Thu 29 Mar 2018, 08:12

I Svenska Akademiens ordbok definieras "religion" så här (huvudbetydelsen):
sammanfattningen av dels en människas l. ett samfunds o. d. trosföreställningar med avs. på en högre gudomlig makt l. gud l. gudar, dels allt som har samband med människans praktiska förhållande till l. dyrkan av en sådan makt l. gud
Detta är en definition som stämmer bra med hur ordet vanligen används och jag ser ingen anledning att ändra på den, varken i skolundervisningen eller annars.

Sen må en del säga vad de vill om att t.ex. VoF skulle ha vetenskapen som religion eller att olika politiska ideologier* är religioner etc, men de har helt enkelt fel: Så länge dessa åskådningar inte innehåller gudar eller någon högre gudomlig makt, så är de inga religioner. Punkt.

*Det finns förstås politiska ideologier som bygger på religion i viss grad, t.ex. kristdemokrati och islamism, men det gäller inte för de flesta politiska ideologier.

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Thu 29 Mar 2018, 12:32

Tack! Hoppas att du själv har en bättre definition.
Hur skall man förstå - sammanfattning av männskans trosföreställningar ocg - sammanfattning dyrkan till gud.
Det är helt omöjligt att från denna definition förstå vad religion är om man inte definierar vad man menar med gud och gudomlig makt.
Eleverna i skolan kan omöjligen förstå detta och all seriös diskussion om religion blir omöjlig. Så skall vi inte ha det för vårt uppväxande släkte!

Får jag be att du gör en bättre definition av religion och gud som kan förstås. Du måste väl nån gång ha tänkt över detta.

User avatar
Erland
Posts:3672
Joined:Sat 19 Nov 2005, 21:08
Location:Karlskoga

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Erland » Thu 29 Mar 2018, 18:19

Jalleman wrote: Det är helt omöjligt att från denna definition förstå vad religion är om man inte definierar vad man menar med gud och gudomlig makt.
Eleverna i skolan kan omöjligen förstå detta och all seriös diskussion om religion blir omöjlig.
Här är tyvärr SAOB ganska otydlig (men så är artikeln från 1929 också), utan då är Nationalencyklopedin och Wikipedia bättre:
NE wrote:Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner
WP wrote:Allmän betydelse [av Gud]: Mäktig övernaturlig varelse eller kraft. Föreställning inom de flesta religioner. Ofta föremål för tillbedjan, dyrkan och lydnad.
Centralt är alltså att en gud är något övernaturligt, dvs. något som inte kan detekteras empiriskt.

Jag hade inga problem med att förstå vad som menades med en gud när jag gick i skolan, vare sig det gällde den kristne guden eller de fornnordiska gudarna, så att det skulle vara obegripligt för skolbarn håller jag inte alls med om.

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Fri 30 Mar 2018, 07:37

Tack,
"Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner"

Gudar är skapade av männskan och då med något syfte. Att guden skulle ha en egen intelligens med inflytande är en helt ovetenskaplig idé.
Då är min definition bättre där det finns ett syfte med att skapa gudar.

Nu kommer vi nära Richard Dawkins ovetenskapliga tänk!!

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Anders G » Fri 30 Mar 2018, 09:41

Du bör beakta att allsmäktiga gudar anses ha skapat sig själva genom en ren viljeyttring, tankeprocess.

Även bysnillen skapar sig själva genom en ren viljeyttring, tankeprocess.
They don't like it up'em, you know!

User avatar
Erland
Posts:3672
Joined:Sat 19 Nov 2005, 21:08
Location:Karlskoga

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Erland » Fri 30 Mar 2018, 13:36

Jalleman wrote:Tack,
"Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner"

Gudar är skapade av männskan och då med något syfte. Att guden skulle ha en egen intelligens med inflytande är en helt ovetenskaplig idé.
Då är min definition bättre där det finns ett syfte med att skapa gudar.

Nu kommer vi nära Richard Dawkins ovetenskapliga tänk!!
Jovisst är det ovetenskapligt, men ändå tror väldigt många att gud(ar), med egen intelligens och inflytande, finns. Och de allra flesta som formulerar en religion torde tro på sina gudar, och inte anse att de skapat dem själva (undantag kan finnas, Scientologins grundare L. Ron Hubbard var troligen ett). Och eftersom de inte anser sig ha skapat gudarna så de kan heller inte anse sig ha något syfte med det.

Och din definition av en gud är ju helt uppåt väggarna. Som jag påpekat innebär den ju att vartenda partiprogram är en gud. Och dessutom, inom religionerna blir de heliga skrifterna själva, Bibeln, Koranen, m.fl. också gudar, och det skulle väl ingen religionsutövare gå med på?

Det är ingen mening med att komma med egna definitioner av begrepp som helt strider mot hur de vanligen används. Med "gud" menas ett övernaturligt väsen av visst slag, oavsett om det finns eller inte.

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Sat 31 Mar 2018, 08:53

Du skrev - "Jovisst är det ovetenskapligt, men ändå tror väldigt många att gud(ar), med egen intelligens och inflytande, finns. Och de allra flesta som formulerar en religion torde tro på sina gudar, och inte anse att de skapat dem själva (undantag kan finnas, Scientologins grundare L. Ron Hubbard var troligen ett). Och eftersom de inte anser sig ha skapat gudarna så de kan heller inte anse sig ha något syfte med det."
Här har vi olika meningar. För mig skall en definition av ord baseras på en vetenskaplig genomtänkt tanke. Vi vet att männskan skapade treeningheten. Även om det finns många som tror att gudar finns utan att de är skapade av männskan så ger detta ingen som helst anledning till att använda din definition av gud. Att ha en definition bara för att den är gammal och invand är mig främmande.
Om vi sen ser på konsekvenserna av min definition så öppnar sig möjligheter till ny förståelse i religiösa frågor.
T.ex. - Frågar eleven sin lärare om han/hon tror på gud.
Med min definition svara han "ja" med meningen att det samhälle som den religiösa ideologin beskriver är ett bra samhälle för mig. En vettig diskussion kan starta.
Med din definition blir svaret "nej" med meningen att onaturliga väsen skall man inte tro på. Och det är slut med diskussionen.
Vilken definition tycker du är bäst för mänskligheten av idag.

User avatar
Erland
Posts:3672
Joined:Sat 19 Nov 2005, 21:08
Location:Karlskoga

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Erland » Sat 31 Mar 2018, 14:18

Jalleman wrote:Du skrev - "Jovisst är det ovetenskapligt, men ändå tror väldigt många att gud(ar), med egen intelligens och inflytande, finns. Och de allra flesta som formulerar en religion torde tro på sina gudar, och inte anse att de skapat dem själva (undantag kan finnas, Scientologins grundare L. Ron Hubbard var troligen ett). Och eftersom de inte anser sig ha skapat gudarna så de kan heller inte anse sig ha något syfte med det."
Här har vi olika meningar. För mig skall en definition av ord baseras på en vetenskaplig genomtänkt tanke. Vi vet att männskan skapade treeningheten. Även om det finns många som tror att gudar finns utan att de är skapade av männskan så ger detta ingen som helst anledning till att använda din definition av gud. Att ha en definition bara för att den är gammal och invand är mig främmande.
Om vi sen ser på konsekvenserna av min definition så öppnar sig möjligheter till ny förståelse i religiösa frågor.
T.ex. - Frågar eleven sin lärare om han/hon tror på gud.
Med min definition svara han "ja" med meningen att det samhälle som den religiösa ideologin beskriver är ett bra samhälle för mig. En vettig diskussion kan starta.
Med din definition blir svaret "nej" med meningen att onaturliga väsen skall man inte tro på. Och det är slut med diskussionen.
Vilken definition tycker du är bäst för mänskligheten av idag.
Men eftersom väldigt många människor tror på gudar som inte är skapade människan, och denna tro starkt påverkar deras liv och samhälleliga handlingar, så kan man inte låtsas att sådan tro inte finns. Gör vi det så kommer vi aldrig att kunna bygga ett bra samhälle, eftersom varje samhällsbygge måste bygga på den verkliga situationen. Vi måste alltså sätta oss in i vad alla dessa människor tror på och hur de föreställer sig sina gudar. För att kunna beskriva religiösa trossystem på ett ändamålsenligt sätt behöver vi kunna prata om gudar som existerar oberoende av oss, fastän vi själva inte (inte jag iaf) tror att sådana gudar finns. Det är alltså inte fel, utan tvärtom nödvändigt, att definiera gudar som övernaturliga väsen. En sådan definition bygger visst på en vetenskapligt genomtänkt tanke, nämligen att den ska fånga människors föreställningar om gudar. Det ligger inget ovetenskapligt i konstaterandet att många människor tror på sådant som det inte finns förnuftiga skäl att tro på. Att studera olika religioners trossatser, hur de skiljer sig mellan olika religioner och hur de förhåller sig till fakta och till samhället, är inte på något sätt ovetenskapligt, så länge det inte innebär att vi själva måste tro på dessa trossatser.

Vad gäller dina definitioner av religion och gudar så tror jag att de kommer att förvirra snarare än klargöra. Om vi tar ditt exempel med en elev som frågar sin lärare om hen tror på Gud och läraren svarar (t.ex.): "Ja jag tror på Gud. Jag är socialdemokrat, och socialdemokraternas partiprogram är min gud.", då skulle eleven knappast ta ett sådant svar på allvar, hen skulle ändå vilja veta om läraren tror på en gud som skapat världen och som har makt över oss, etc. särskilt om eleven själv är religiös. Så läraren kommer ändå inte undan sådana frågor, hur mycket hellre hen än vill diskutera de moraliska och samhälleliga konsekvenserna av olika religiösa, och andra, ideologier. Din "definition" skulle falla platt till marken.

Hur min definition ser ut? Jag tycker att SAOB:s definition av "religion" och NE:s och Wikipedias definitioner av "gud" är bra, se tidigare inlägg.

Post Reply