Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skolan

Här kan du diskutera religiösa ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning.
Nemesis
Posts:3010
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm
Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skolan

Post by Nemesis » Fri 26 Jan 2018, 19:48

Det finns som bekant flera uppfattningar om hur religionsundervisningen bör se ut i skolan. Nedan citeras Richard Dawkins ståndpunkt:
He [Dawkins] replied: “Thank you for suggesting that I should start an atheist free school. I like the idea very much, although I would prefer to call it a free-thinking free school.

“I would never want to indoctrinate children in atheism, any more than in religion. Instead, children should be taught to ask for evidence, to be sceptical, critical, open-minded.

“If children understand that beliefs should be substantiated with evidence, as opposed to tradition, authority, revelation or faith, they will automatically work out for themselves that they are atheists.

“I would also teach comparative religion, and teach it properly without any bias towards particular religions, and including historically important but dead religions, such as those of ancient Greece and the Norse gods, if only because these, like the Abrahamic scriptures, are important for understanding English literature and European history.”

In reply to another questioner, Prof Dawkins said: “The Bible should be taught, but emphatically not as reality. It is fiction, myth, poetry, anything but reality. As such it needs to be taught because it underlies so much of our literature and our culture.”
Håller ni med? Själv tycker jag att han har helt rätt!
"If someone is able to show me that what I think or do is not right, I will happily change, for I seek the truth, by which no one was ever truly harmed." - Marcus Aurelius

User avatar
Vidugavia
Posts:4233
Joined:Mon 15 Aug 2005, 11:11

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Vidugavia » Sun 28 Jan 2018, 17:06

Tja. Det är väl ungefär de formella utgångspunkter som religionskunskapen har i svenska skolan?


Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera.
I know this: if life is illusion, then I am no less an illusion, and being thus, the illusion is real to me. I live, I burn with life, I love, I slay, and am content."

- Conan Cimmeriern

User avatar
Vidugavia
Posts:4233
Joined:Mon 15 Aug 2005, 11:11

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Vidugavia » Sun 28 Jan 2018, 17:08

Mest intressant är kanske hur det jämförande perspektivet ska se ut. Ska det fokusera på det vi har gemensamt eller på det som skiljer olika religioner och livsåskådningar åt?
I know this: if life is illusion, then I am no less an illusion, and being thus, the illusion is real to me. I live, I burn with life, I love, I slay, and am content."

- Conan Cimmeriern

garozzo
Posts:1024
Joined:Tue 14 Dec 2004, 10:56
Location:göteborg

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by garozzo » Mon 29 Jan 2018, 08:54

Mest intressant är kanske hur det jämförande perspektivet ska se ut. Ska det fokusera på det vi har gemensamt eller på det som skiljer olika religioner och livsåskådningar åt?
Ett jämförande perspektiv innebär väl per definition, att man gör båda sakerna.

User avatar
Vidugavia
Posts:4233
Joined:Mon 15 Aug 2005, 11:11

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Vidugavia » Tue 30 Jan 2018, 08:40

garozzo wrote:
Mest intressant är kanske hur det jämförande perspektivet ska se ut. Ska det fokusera på det vi har gemensamt eller på det som skiljer olika religioner och livsåskådningar åt?
Ett jämförande perspektiv innebär väl per definition, att man gör båda sakerna.
Nja. Frågan gäller fokus.

Ska vi fokusera på att leverera en bild av en allmänmänsklig gemenskap i sökandet efter mening och rättesnöre i livet?

Ska vi fokusera på att beskriva vad som skiljer oss och markera tydliga gränser mellan våra olika gemenskaper?

Det går inte att göra allt samtidigt. Olika perspektiv, abstraktionsnivåer och framställningssätt står också i konflikt med varandra.
I know this: if life is illusion, then I am no less an illusion, and being thus, the illusion is real to me. I live, I burn with life, I love, I slay, and am content."

- Conan Cimmeriern

User avatar
Erland
Posts:3687
Joined:Sat 19 Nov 2005, 21:08
Location:Karlskoga

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Erland » Wed 31 Jan 2018, 08:36

Vidugavia wrote:Tja. Det är väl ungefär de formella utgångspunkter som religionskunskapen har i svenska skolan?


Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera.
Nja, jag tycker nog Dawkins fokus ligger betydligt mer på skepticism och kritik än den svenska kursplanen, som visserligen innehåller några ord om källkritik och diskussion om förhållandet mellan religion och vetenskap, men tonvikten ligger helt klart på öppenhet och tolerans mer än på kritik.

Nemesis
Posts:3010
Joined:Thu 12 Oct 2006, 22:04
Location:Stockholm

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Nemesis » Mon 12 Feb 2018, 00:04

Lär man i den svenska skolan ut vad forskningen säger om Bibelns och Koranens ursprung och tillkomst? Eller utgår man från de religiösa traditionernas utsagor?
"If someone is able to show me that what I think or do is not right, I will happily change, for I seek the truth, by which no one was ever truly harmed." - Marcus Aurelius

User avatar
Vidugavia
Posts:4233
Joined:Mon 15 Aug 2005, 11:11

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Vidugavia » Tue 13 Feb 2018, 15:11

Nemesis wrote:Lär man i den svenska skolan ut vad forskningen säger om Bibelns och Koranens ursprung och tillkomst? Eller utgår man från de religiösa traditionernas utsagor?
Det varierar nog en hel del beroende på lärare och läromedel.
I know this: if life is illusion, then I am no less an illusion, and being thus, the illusion is real to me. I live, I burn with life, I love, I slay, and am content."

- Conan Cimmeriern

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Tue 27 Mar 2018, 13:51

Det är av högsta vikt att man i skolan undervisar om vad som menas med orden Religion och Gud. En vetenskapligt grundad definition är viktig för att eleverna skall förstå varandra och läraren.
Detta kräver eftertanke. Frågan är om Richard Dawkins själv har tänkt igenom detta?

User avatar
Anders G
Posts:7051
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Anders G » Tue 27 Mar 2018, 14:21

Nä, det är nog något han inte ägnat en tanke... skoja ba.

Vill du utveckla?
They don't like it up'em, you know!

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Wed 28 Mar 2018, 11:01

Idiologier som rör hur människan, Homo Sapiens, vill inrätta sina sätt att leva för att få ett bra och hållbart liv på jorden. Det finns politiska och religiösa ideologier. De religiösa ideologierna kallas religioner. De har oftast kopplat till sig ett gudsbegrepp. Anledningen till att man vill ha en gud, eller flera, kopplad till sin ideologi är att då kan man sprida ideologin på ett bättre sätt till människor i sin grupp och i omgivningen. Detta gudsbegrepp tillförde ett språk som kunde förstås av de flesta människor.
Dessa gudar var naturligtvis påhittade utan någon vetenskaplig bakgrund men var mycket effektiva när det gällde att styra människor så att de följde de ideologiska reglerna för ett gott samhälle. Detta är vad jag kallar den religiösa paradoxen dvs att man behöver ha påhittade gudar som man ska tro på för att skapa ett gott liv för människor. Här har naturligtvis den Darwinistiska tanken spelat roll.

Religion - definieras som en ideologi med målet att skapa goda och hållbara levnadsförhållande för människan.
Gud - definieras som ett hjälpmedel till att diskutera och sprida en ideologi.

I och med detta har vi en uppfattning om religion och gudar som inte stöter sig med vetenskapligt tänkande.
Ursäkta för denna korta 15 minuters sammanfattning som egentligen kräver årsvis med tankeutbyte för att bli klarlagd i sin helhet.

User avatar
Anders G
Posts:7051
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Anders G » Wed 28 Mar 2018, 12:18

Det där får du nog fundera på ett par varv till.
Hr Dawkins har skrivit mycket begripligt om religioner och gudar/gudsbegrepp. Finns i en bokhandel nära dig.
They don't like it up'em, you know!

User avatar
Erland
Posts:3687
Joined:Sat 19 Nov 2005, 21:08
Location:Karlskoga

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Erland » Wed 28 Mar 2018, 12:25

Jalleman wrote:Religion - definieras som en ideologi med målet att skapa goda och hållbara levnadsförhållande för människan.
Gud - definieras som ett hjälpmedel till att diskutera och sprida en ideologi.
Med dina definitioner blir alla politiska ideologier religioner och alla partiprogram gudar.

Jalleman
Posts:21
Joined:Wed 19 Aug 2015, 20:33

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Jalleman » Wed 28 Mar 2018, 13:00

Det är ingen principiell skillnad mellan en politisk och en religiös ideologi. Det är på marknadsföringen det skiljer.

User avatar
Anders G
Posts:7051
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Richard Dawkins om hur religion bör undervisas om i skol

Post by Anders G » Wed 28 Mar 2018, 13:07

Två meningar, Jalleman, två felaktiga teser. Bättre kan du.
They don't like it up'em, you know!

Post Reply