Page 1 of 1

Norells rapport i blåsväder

Posted: Fri 03 Mar 2017, 15:06
by Matte
I MSB s hägn har en rapport om Muslimska Brödraskapet publicerats och utlöst en storm av kritik från religionsforskare.

https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/ ... 7-1287.pdf

Har bara hunnit skumma rapporten. Det finns mycket att kommentera här. Ger ett allmänt hafsigt intryck, men den viktigaste invändningen man kan ha är att tesen om att det byggs upp ett parallellt islamistiskt samhälle i Sverige inte alls byggs under med någon empiri eller med någon argumentering alls.

Re: Norells rapport i blåsväder

Posted: Wed 08 Mar 2017, 14:30
by Radikalrealist
Matte wrote:.../men den viktigaste invändningen man kan ha är att tesen om att det byggs upp ett parallellt islamistiskt samhälle i Sverige inte alls byggs under med någon empiri eller med någon argumentering alls.
Förutom förstahandskällor, från insidan av MB.

Re: Norells rapport i blåsväder

Posted: Wed 08 Mar 2017, 22:46
by Matte
Hur då? Kan du precisera?