Page 1 of 1

Skulle en uppdelning av Irak göra situationen värre?

Posted: Sat 16 Aug 2014, 15:22
by Nemesis
Soran Ismail, Dilsa Demirbag-Sten, Özz Nûjen och Sakine Madon argumenterar i sin debattartikel i SvD för ett självständigt Kurdistan som en (del)lösning på problemen i Irak. Att fyra personer med kurdisk bakgrund är för kurdisk självständighet är inte svårt att förstå. Även Fredrik Malm argumenterar för kurdisk självständighet.

Men åtminstone assyrierna verkar inte lika pigga på en kurdisk stat, som de fruktar ska leda till att denna stat ska försöka kurdifiera även icke-kurder inom dess gränser.

Hur stor är risken för att ett självständigt Kurdistan (och en uppdelning av Irak) skulle göra allting i landet ännu värre?