Page 16 of 16

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Posted: Tue 02 Sep 2014, 11:49
by Anders G
Hej Mannen.

http://www.interasistmen.se/granskning/ ... mer-hotet/

Synen på kvinnor och sexuallivet verkar märkligt lik vad SD-företrädare hävdar om utrikes födda.

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Posted: Tue 02 Sep 2014, 14:47
by Dûrion Annûndil
JackBlack wrote:Läser du den faktiska studien så ser du också att svaret inte är så entydigt.
Vilket betyder att deras position att svaret är negativt inte stöds.
JackBlack wrote:Det är ju också så att det rent logiskt är så att mångkultur inte automatiskt leder till något bra.
Rent logiskt är inte mångkultur inte någonting som automatiskt leder till något dåligt heller.
JackBlack wrote:Resultatet från de senaste fyra decenniernas invandring till Sverige samt den integrationspolitik som förts är sämre än i något annat OECD-land samt sämre än resultatet från vår tidigare invandring. Det säger åtminstone att det vi gör är långt ifrån optimalt.
På vilket sätt är den sämre?
http://www.economist.com/news/finance-a ... al-boon-or

Resultatet av invandringen har inte klarlagts än, vilket vi diskuterat tidigare.
JackBlack wrote:
Dûrion Annûndil wrote: Sen kan man fråga sig om resultaten kommer av diversifieringen i områdena specifikt, eller av de socioekonomiska förhållandena i de områdena. Hittar man annorlunda förhållanden i homogena områden med dåliga socioekonomiska förutsättningar (exempelvis kåkstäder eller favelor) på "tillits-skalan"?
Resultatet är justerat för socioekonomisk utsatthet. Något annat vore ett vetenskapligt misstag.
Jag hittade inte det avsnittet?