Är SD ett rasistiskt parti?

Här kan du diskutera politiska ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning.
Locked
User avatar
Spiring
Posts:417
Joined:Mon 18 Mar 2013, 14:14
Location:Fiöfiö
Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by Spiring » Fri 13 Jun 2014, 14:18

JackBlack wrote:
Spiring wrote: Finnar ha det betydligt lättare att etablera sig i Belgien än här? Bulgarien och Taiwan stå närmare varandra än Sverige och Danmark eller Norge? Eh...
Kartan mäter ju inte inte allt. Den har ju dessutom en indelning för att separera kulturella grupper från varandra. Att jämföra över gruppernas gränser är nog inte så rättvist.
Här tror jag du tänker fel. Länderna är först inplacerade efter hur de graderas på x- respektive y-axeln. Därefter har gränserna inne i diagrammet dragits upp. Två närliggande punkter anses av dem som gjort diagrammet vara närmare varandra kulturellt än två punkter längre ifrån varandra, efter kriterierna på x- och y-axlarna. Sen kan man förstås ifrågasätta hur relevanta just dessa kriterier är.
JackBlack wrote:
Spiring wrote:Eller att de individer som flyr sina hemländer inte sällan är i konflikt med den rådande "normen".
Har du någon statistik på det?
Jag menar alltså just de som flyr, inte de som migrerar av andra skäl.
Folkhemmet har omärkligt förvandlats från strålande framtidsvision till oförglömligt minne. Frågan är om vi någonsin levde i det.
C. Palmaer

JackBlack
Posts:1502
Joined:Thu 24 Feb 2011, 22:14

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by JackBlack » Fri 13 Jun 2014, 16:12

Spiring wrote: Här tror jag du tänker fel. Länderna är först inplacerade efter hur de graderas på x- respektive y-axeln. Därefter har gränserna inne i diagrammet dragits upp. Två närliggande punkter anses av dem som gjort diagrammet vara närmare varandra kulturellt än två punkter längre ifrån varandra, efter kriterierna på x- och y-axlarna. Sen kan man förstås ifrågasätta hur relevanta just dessa kriterier är.
Att gränserna ritats upp i efterhand spelar ju ingen roll. Gränserna lyfter en annan relevant dimension som bör vägas in. Det är precis som när man använder storleksskillnader eller färger på punkterna i ett diagram för att visa ytterligare en dimension.

Angående x- och y-axeln så är det index framtagna baserat på en mängd frågor kring värderingar. Exempelvis olika frågor kring jämställdhet.
Spiring wrote: Jag menar alltså just de som flyr, inte de som migrerar av andra skäl.
De flesta som flytt till Sverige har gjort det för att deras hemland varit i krig. Det är hela befolkningar som varit drabbade och inte enskilda minoritetsgrupper. Kan du ge exempel på vilka grupper flyktingar som kommit hit för att de "varit i konflikt med den rådande normen"?
Ignorerade användare: Anders G (orsak: frekvent användande av personangrepp och andra argumentationsfel).

TomasT
Posts:1166
Joined:Fri 04 Sep 2009, 19:44
Location:Stockholm

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by TomasT » Fri 13 Jun 2014, 16:31

Själv har jag undrat varför den svenska vintern är så underskattad efter inlandsisens tillbakadragande.
Många som har råd flyr den till södra Europa.För att främst spela golf och umgås med likasinnade som talar ett språk som verkar begripligt för dem.Det skapas communities ,små samhällen med kustnära läge.Allt verkar idylliskt på något plan.Alla förstår alla utifrån sina förutsättningar.
Men vad säger den likt vinrankan inrotade befolkningen med sitt begränsade perspektiv vilka aldrig trott på att det skulle vara grönare på något annat håll?
_________________________
It could be that the purpose of your life is only to serve as a warning to others

JackBlack
Posts:1502
Joined:Thu 24 Feb 2011, 22:14

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by JackBlack » Fri 13 Jun 2014, 19:47

Spiring wrote: Att kartan kan tillämpas i kombination med påståendet "Ju större de kulturella skillnaderna är desto svårare är det att uppnå assimilering". Jag har inte sett kartan i sin kontext så jag vet inte om de som gjort denna karta själva tycker att den visar vilka som borde ha lättast att assimileras var, eller om det bara var du som drog den slutsatsen.
Eftersom kartan beskriver just kulturella skillnader så är det logiskt att den kan användas i det sammanhanget - forskare världen runt använder samma data som kartan bygger på för bland annat kulturella jämförelser. Syftet med framtagandet av kartan - Inglehart–Welzel Cultural Map som den heter - har varit att beskriva kulturella variationer i vår värld.
Spiring wrote: Statistik är nog bra i många sammanhang, men utifrån någon slags "genomsnittliga" egenskaper för en kultur kan man inte dra några som helst slutsatser om en individ.
Nu påstod jag själv att den inte kunde användas på individer, därför ser jag ingen poäng i att du repeterar det. Däremot bildar flera individer en grupp och ju större gruppen är desto större är sannolikheten att den överensstämmer med hela den kulturella gruppen. När tusentals personer från en viss kulturell grupp invandrar så är det sannolikt att deras värderingar i någon grad stämmer överens med värderingarna i den kultur de kommer ifrån. Hur sannolikt beror på hur representativt urvalet är.
Spiring wrote: Det finns ju mer än en "kultur" i ett land. Det kartan visar om exempelvis "svensk" kultur säger ingenting om fördelningen inom gruppen. Det kan vara större skillnad mellan svenskar och svenskar, än mellan svenskar och iranier med liknande social bakgrund.
Hur det ser ut på detaljnivå är givetvis en annan sak. Det är givetvis så att detaljerna försvinner när man drar ett snitt över en hel kultur. Och även i ett land där det finns mångkultur kan man ta fram ett snitt för hela landet.

Spiring wrote: Konkret exempel: Jag arbetar på ett företag med relativt högutbildade människor från många olika kulturer, och från alla kontinenter. Jag törs med bestämdhet säga att ingen av dessa har haft större problem att assimilera sig i gruppen, eller ens i vårt samhälle, än många infödda svenskar med en annan bakgrund. (Snarare tvärtom, det är många infödda svenskar jag har mindre gemensamt med kulturellt än med dessa "främmande" människor. Efterlyser du "statistik" som ger täckning för detta antagande måste jag dock göra dig besviken.)
Anekdotisk bevisföring och "cherry-picking" är ju båda argumentationsfel. Dina erfarenheter säger inget om helheten utan kan bara användas för att beskriva det enskilda fallet. Det kan användas som grund för en hypotes om helheten men det kan inte säga något om helheten.
Spiring wrote: Är det inte just det man gör, om man säger att "ju större de kulturella skillnaderna är desto svårare är det att uppnå assimilering" och illustrerar detta med denna karta?
Nej, då talar man om en relativ jämförelse. Det säger inget om hur svår assimileringen är att genomföra absolut sett.
Ignorerade användare: Anders G (orsak: frekvent användande av personangrepp och andra argumentationsfel).

User avatar
kaxiga Z
Forummoderator
Posts:17568
Joined:Thu 21 Jun 2007, 07:44

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by kaxiga Z » Fri 13 Jun 2014, 20:56

Den här tråden har faktiskt fått mig att rensa tankarna och reda ut hur jag argumenterar i frågan.

Nej, problemet/rasismen behöver i sig, per se, inte vara att diskutera invandringshastighet/invandringskvot och liknande. Det gör man i alla länder, hela tiden.

Utan problemet med SD och liknande är att de så ofta genom olika uttalanden avslöjar att de är ute efter mer, nämligen att de verkar vilja behandla olika nuvarande svenska medborgare på olika sätt, efter etniska rötter och hudpigment.

User avatar
Flabbergasted
Posts:2009
Joined:Tue 21 Oct 2008, 18:23

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by Flabbergasted » Fri 13 Jun 2014, 21:23

peewee wrote:
Flabbergasted wrote:
peewee wrote: Nej, det tror jag inte. Men jag tror på "benefit of the doubt".
I mina ögon har de gjort bort sig så många gånger att de förlorat sitt "benefit of a doubt"-privilegium.
Var och en av oss har sina nivåer i sådana frågor; sannolikheten att din och min skulle vara exakt densamma är nog liten.
Självfallet. Men om jag stöter på någon med väldigt annan nivå (dvs högre tolerans för deras upprepade rasistiska uttalanden och ageranden) så hade jag nog drabbats av misstanken att det handlar om en högre grad av sympatiserande med deras åsikter snarare än ett välvilligt "benefit of a doubt". Men det är bara min högst personliga upplevelse.
peewee wrote:
Flabbergasted wrote:Ärligt talat tycker jag denna tråd är ganska absurd och jag blir arg över hur pigga en del är på att försvara SD under premissen "de är bara missförstådda, de är inte rasister egentligen".
De enda som jag på rak arm kan minnas "försvarar SD" är JackBlack och jag själv. JackBlack är fullt kapabel att tala för sig själv - jag känner inte igen mig i din beskrivning. Min inställning är att jag inte med lugnt samvete kan döma någon baserat på de bevis som hittills lagts fram i den här tråden. Jag hoppas att du inser skillnaden.
Ursäkta, jag skulle varit tydligare: jag är arg över hur pigga en del är på sociala medier i allmänhet - inte nödvändigtvis just här på forumet - att försvara SD under premissen "de är bara missförstådda, de är inte rasister egentligen. Samma diskussion förs ju i en mängd olika varianter på t.ex. facebook. Som sagt: för mig har de sedan länge passerat gränsen där det finns någon tveksamhet kring deras syn på (ffa utomeuropeiska) invandrare och deras kulturer.
VETENSKAP: Ett sätt att komma underfund med saker och ting och sedan få dem att fungera. Vetenskapen förklarar det som händer runt omkring oss. Det gör även RELIGION, men vetenskapen är bättre eftersom den har begripligare ursäkter när den har fel. -Terry Pratchett, Vi flyger

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by Anders G » Sat 14 Jun 2014, 08:23

JackBlack wrote: De flesta som flytt till Sverige har gjort det för att deras hemland varit i krig. Det är hela befolkningar som varit drabbade och inte enskilda minoritetsgrupper. Kan du ge exempel på vilka grupper flyktingar som kommit hit för att de "varit i konflikt med den rådande normen"?
Halva Södertälje, och deras kusin.
They don't like it up'em, you know!

TomasT
Posts:1166
Joined:Fri 04 Sep 2009, 19:44
Location:Stockholm

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by TomasT » Sat 14 Jun 2014, 13:30

Anders G wrote:
JackBlack wrote: De flesta som flytt till Sverige har gjort det för att deras hemland varit i krig. Det är hela befolkningar som varit drabbade och inte enskilda minoritetsgrupper. Kan du ge exempel på vilka grupper flyktingar som kommit hit för att de "varit i konflikt med den rådande normen"?
Halva Södertälje, och deras kusin.
Det är oroande att orden hem,nation och folk används så ofta.
Betänk vilken fristad Sverige måste vara för de udda vilka tänker out of the box.
_________________________
It could be that the purpose of your life is only to serve as a warning to others

User avatar
Spiring
Posts:417
Joined:Mon 18 Mar 2013, 14:14
Location:Fiöfiö

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by Spiring » Sat 14 Jun 2014, 19:56

JackBlack wrote:Kan du ge exempel på vilka grupper flyktingar som kommit hit för att de "varit i konflikt med den rådande normen"?
Hört talas om "politiska flyktingar"? Typ varenda en som kom från syd- och mellanamerika på 1970- och 80-talen. Från Iran efter revolutionen. Och så vidare.
Folkhemmet har omärkligt förvandlats från strålande framtidsvision till oförglömligt minne. Frågan är om vi någonsin levde i det.
C. Palmaer

JackBlack
Posts:1502
Joined:Thu 24 Feb 2011, 22:14

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by JackBlack » Sun 15 Jun 2014, 09:39

Spiring wrote:
JackBlack wrote:Kan du ge exempel på vilka grupper flyktingar som kommit hit för att de "varit i konflikt med den rådande normen"?
Hört talas om "politiska flyktingar"? Typ varenda en som kom från syd- och mellanamerika på 1970- och 80-talen. Från Iran efter revolutionen. Och så vidare.
Givetvis har jag hört talas om det. Jag ville bara att du skulle ge exempel på några grupperingar. Angående Iran så var det dock även många som av andra anledningar kom under Iran–Irak-kriget (1980-88). Min poäng är bara att de flyktingar som varit politiskt förföljda utgör en liten andel av de flyktingar som kommit hit.
Ignorerade användare: Anders G (orsak: frekvent användande av personangrepp och andra argumentationsfel).

JackBlack
Posts:1502
Joined:Thu 24 Feb 2011, 22:14

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by JackBlack » Sun 15 Jun 2014, 09:43

kaxiga Z wrote:Den här tråden har faktiskt fått mig att rensa tankarna och reda ut hur jag argumenterar i frågan.

Nej, problemet/rasismen behöver i sig, per se, inte vara att diskutera invandringshastighet/invandringskvot och liknande. Det gör man i alla länder, hela tiden.

Utan problemet med SD och liknande är att de så ofta genom olika uttalanden avslöjar att de är ute efter mer, nämligen att de verkar vilja behandla olika nuvarande svenska medborgare på olika sätt, efter etniska rötter och hudpigment.
Kan du ge några konkreta exempel? Det är ju ändå så att vi har en lagstiftning som förbjuder hets mot folkgrupp.

Det är inte så att jag anser att du har fel, däremot är det alltid bäst att belägga ens påståenden med fakta. Det innebär även att de som vill kritisera SD får fakta att stödja sig på.
Ignorerade användare: Anders G (orsak: frekvent användande av personangrepp och andra argumentationsfel).

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by Anders G » Sun 15 Jun 2014, 09:47

They don't like it up'em, you know!

User avatar
kaxiga Z
Forummoderator
Posts:17568
Joined:Thu 21 Jun 2007, 07:44

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by kaxiga Z » Sun 15 Jun 2014, 12:09

JackBlack, hoppas du minns exemplen som nämnts i denna tråd: "Zlatan är inte svensk"
och när Loreen vann Eurovision Song Contest: "Sverige" inom citattecken, skrev en i ledningen (Åkesson?), var uppenbart arg på att en mörkhyad svensk artist tävlat för Sverige.

garozzo
Posts:1024
Joined:Tue 14 Dec 2004, 10:56
Location:göteborg

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by garozzo » Sun 15 Jun 2014, 12:13

"Sverige" inom citattecken, skrev en i ledningen (Åkesson?
Jag tror det var Björn Söder, fast det är klart då är man väldigt nära Åkesson.

JackBlack
Posts:1502
Joined:Thu 24 Feb 2011, 22:14

Re: Är SD ett rasistiskt parti?

Post by JackBlack » Mon 16 Jun 2014, 01:33

Hur menar du att detta exempel passar ihop med följande påstående?
... de så ofta genom olika uttalanden avslöjar att de är ute efter mer, nämligen att de verkar vilja behandla olika nuvarande svenska medborgare på olika sätt, efter etniska rötter och hudpigment.
I övrigt så har ju faktiskt Försäkringskassan sagt att det hypotetiska räkneexemplet i princip stämmer, det var till och med lågt räknat:
Mail från Niklas Löfgren - Försäkringskassans familjeekonomiska talesman wrote: Total månatlig ersättning givet trebarnsexemplet ovan:

Etableringsersättning 6 776 kr
Etableringstillägg 3 000 kr
Barnbidrag 3 754 kr
Underhållsstöd 3 819 kr
Bostadsbidrag 4 900 kr

= 22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst.
I detta fall är det alltså Inte rasist men... som sprider de största felaktigheterna.
Ignorerade användare: Anders G (orsak: frekvent användande av personangrepp och andra argumentationsfel).

Locked