Page 1 of 1

åäö i länkar

Posted: Sat 24 Jun 2017, 16:25
by micke.d
Vanligtvis förekommer inte åäö i länkar, men ibland finns de där, exempelvis i denna länk

http://www.gp.se/nyheter/sverige/löfven ... -1.4383481

Forumprogramvaran hanterar inte detta särskilt bra, och länken går inte att följa.

Det som behöver göras är att dels innesluta länken med rätt markör [url][/url}och dels koda om åäö:

[url=http://www.gp.se/nyheter/sverige/l%F6fv ... -1.4383481]http://www.gp.se/nyheter/sverige/löfven ... -1.4383481[/url]

Omkodningen av åäö är som följer:

å -> %E5
ä -> %E4
ö -> %F6
Å -> %C5
Ä -> %C4
Ö -> %D6
<mellanslag> -> %20

Re: åäö i länkar

Posted: Sat 05 Jan 2019, 16:56
by micke.d
Det verkar som att den nya forumprogramvaran hanterar detta bättre än den gamla, så omkodningen (kanske) inte behövs längre.