Page 1 of 1

Att recitera Allahs namn efter bröstoperationer minskar smärta i brösten enligt studie.

Posted: Wed 30 Dec 2020, 11:18
by tullpanen
Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25729678/

Vad kan det bero på ?

Re: Att recitera Allahs namn efter bröstoperationer minskar smärta i brösten enligt studie.

Posted: Wed 30 Dec 2020, 13:06
by kipphebel3
Conclusions: Reciting the word "Allah" as a non-pharmacological, low-cost and non-invasive method with no side effects can be effective on pain relief after CABG surgery.
Var studien blindad? Tror knappast det. Jag misstänker dock att en liknande studie här, med valfri bön skulle gett samma resultat. Det kallas Placebo.