Page 1 of 1

Brian Dunning uppmanar skeptiker att lura troende på pengar

Posted: Mon 21 May 2018, 18:12
by Nemesis
Ethics of Peddling the Paranormal

Minst sagt en kontroversiell ståndpunkt. Går tvärtemot vad skeptiker ofta annars gör, alltså avslöjar bluffmakare.

Re: Brian Dunning uppmanar skeptiker att lura troende på pen

Posted: Tue 29 May 2018, 16:48
by Vitnir
Hans egen etik verkar lite grumlig även om han nu hävdar att hans erkännande av bedrägeri mot Ebay var rent taktisk.