Page 1 of 1

The secrets of an effective skeptical organisation

Posted: Sat 09 Dec 2017, 13:27
by Nemesis
ESC 2017 - Eran Segev: "The secrets of an effective skeptical organisation"

Föredrag från European Skeptics Congress 2017. Eran Segev från Australian Skeptics Inc pratar i en halvtimme om hur man bygger en framgångsrik skeptisk organisation. Han baserar det på erfarenheterna från skeptikerrörelsen i Australien och på erfarenheter från sitt yrkesliv. Han förklarar föreningens "Our Aims" (Vision - Mission - Aims), hur de hänger samman. Tänkvärt!