Page 1 of 1

VoF:s och skeptikerrörelsens nästa tio år?

Posted: Wed 28 Jun 2017, 20:47
by Nemesis
CSICOP Celebrates 25th Anniversary

I denna artikel så uttalar sig olika personer från lokala skeptikerföreningar i USA och Kanada. Ett återkommande ämne är skepticismens och den skeptiska rörelsens framtid under de kommande tio åren. Då artikeln är från 2001 så har vi som läser den idag fördelen av att ha facit i hand. Föga förvånande har vissa gissningar visat sig vara korrekta, andra inte. 2001 var väldigt länge sen, innan bl a forum och podcasts och sånt slog igenom, vilka har bidragit väldigt mycket till den skeptiska rörelsen tillväxt. T ex skulle väl VoF:s Göteborgsavdelning inte finnas idag om inte detta forum funnits?

Så, var tror ni att VoF och skeptikerrörelsen generellt befinner sig om tio år, dvs år 2027 då föreningen fyller 45 år? Vilka frågor kommer vara viktiga då? Vad är rimligt att anta om samhällsklimatet jämfört med idag? Osv.

Re: VoF:s och skeptikerrörelsens nästa tio år?

Posted: Sun 02 Jul 2017, 15:36
by Tryggve
Själv så tycker jag att VoF bör försöka satsa på folkbildningsbiten så mycket det bara går.

Och när det gäller forumet så stämmer det absolut att Göteborgsavdelningen inte skulle existera om inte forumet hade funnits. Det vågar jag påstå bestämt.