Page 1 of 1

Hur får man PM funktionen?

Posted: Thu 28 Apr 2016, 23:57
by Snuten92
Hej, jag är ny här!
Jag uppmärksamma precis att jag inte är beriktigad att använda PM-funktionen.
Vad behöver göras för att få "tillåtelse"?

Tack på förhand!
:XP:

Re: Hur får man PM funktionen?

Posted: Fri 29 Apr 2016, 00:37
by micke.d
Avvakta något dygn.