Page 1 of 1

Tapatalk reklam

Posted: Sun 10 Aug 2014, 13:51
by Vitnir
Det har börjat dyka upp reklam i Tapatalk när jag läser forumet. När jag började kolla upp detta såg jag att det verkar som att det är en defaultgrej om ett forum inte specifikt säger nej till reklamen. Är det nån på forumet som vet om det går att ta bort reklamen med någon inställning på servern?

Re: Tapatalk reklam

Posted: Thu 28 May 2015, 17:42
by Cytokrom C
Jag tycker också att reklamen i Tapatalk är störig. Jag hittade denna diskussion som verkar beskriva hur den kan tas bort från serversidan.

Kan någon i forumadministrationen fixa detta vore jag tacksam. Det verkar inte finnas några alternativ till Tapatalk att välja på...