Page 1 of 1

Hur vet naturen den minsta energibanan? - Lightnings fallstudie

Posted: Thu 09 Sep 2021, 12:13
by YekinKebo
Jag stötte på denna fråga när jag tittade på blixtar under en storm. Tydligen är blixtar inte raka linjer till marken eftersom luften är icke-homogen (så fler joniska partiklar kan vara på en annan plats än bara rakt ner) och att inte alla punkter på marken erbjuder samma potentialskillnad för att ladda ur blixtarna, anledning till vilka träd som ibland träffas eller att vattenmassor (sjöar) ofta tar utsläpp. Men frågan är: hur vet naturen på förhand vilken väg som är bäst? Tar den denna beslutsmolekyl efter molekyl? Är det verkligen den minsta energibanan som blixten tog? Eller kunde det ha funnits en bättre? Om den tar beslutsmolekylen efter molekylen, hur kan den landa exakt på spetsen av trädet eller på en vattenyta? Skulle inte slumpmässig sannolikhet diktera detta?

Re: Hur vet naturen den minsta energibanan? - Lightnings fallstudie

Posted: Sun 12 Sep 2021, 11:21
by YekinKebo
YekinKebo wrote:
Thu 09 Sep 2021, 12:13
Jag stötte på denna fråga när jag tittade på blixtar under en storm. Tydligen är blixtar inte raka linjer till marken eftersom luften är icke-homogen (så fler joniska partiklar kan vara på en annan plats än bara rakt ner) och att inte alla punkter på marken erbjuder samma potentialskillnad för att ladda ur blixtarna, anledning till vilka träd som ibland träffas eller att vattenmassshowbox speed test
or (sjöar) ofta tar utsläpp. Men frågan är: hur vet naturen på förhand vilken väg som är bäst? Tar den denna beslutsmolekyl efter molekyl? Är det verkligen den minsta energibanan som blixten tog? Eller kunde det ha funnits en bättre? Om den tar beslutsmolekylen efter molekylen, hur kan den landa exakt på spetsen av trädet eller på en vattenyta? Skulle inte slumpmässig sannolikhet diktera detta?

ssue got solved

Re: Hur vet naturen den minsta energibanan? - Lightnings fallstudie

Posted: Mon 25 Oct 2021, 06:41
by cleve
Att blixtar delar sig och slår ned på flera platser är väl inte ovanligt.

Redan för länge sedan konstaterades det att blixten ofta slår ned nära gödselstackar (ammoniak i luften).