Page 1 of 1

Hur återkommer vattkoppor igen om det är så svårt att få det två gånger?

Posted: Wed 04 Aug 2021, 07:57
by JinstKebe
Alla jämförelser av Delta COVID med vattkoppor när det gäller överförbarhet fick mig att undra - om nästan alla får vattkoppor som barn och sedan är immuna, hur fortsätter det att komma tillbaka? Det måste finnas en vektor för det, jag menar att det måste vara ett barn som får det och ger det till resten - hur kommer de i kontakt med det om vuxna i princip är immuna? Existerar det bara i luften för alltid? Hur har det inte utrotats av flockimmunitet vid denna tidpunkt? Skulle älska en förklaring till detta.