Page 1 of 1

Vad är syftet med nästäppa vid infektion?

Posted: Fri 18 Jun 2021, 04:40
by AkhiMertail
När människor blir sjuka eller har en allergisk reaktion (till exempel hösnuva) är ett vanligt symptom nästäppa, vad är orsaken till denna mekanism? Är det för att minska ytterligare infektion från luftburna virus / bakterier mindre troligt? Om så är fallet minskar nästäppa risken för att få alla luftburna infektioner? Finns det några studier som stöder detta?

Re: Vad är syftet med nästäppa vid infektion?

Posted: Thu 15 Jul 2021, 13:59
by emanuson
Näsans trängsel kan orsakas av vad som helst som irriterar eller inflammerar näsvävnaden. Infektioner - t.ex. förkylning, influensa eller bihåleinflammation - och allergier är vanliga orsaker till nästäppa och rinnande näsa. Ibland kan en täppt och rinnande näsa orsakas av irriterande ämnen som tobaksrök och bilavgaser.