Sida 1 av 1

Elproduktion i Europa

Postat: tis 03 jan 2017, 13:21
av rehn
Hittade denna sida:
http://electricitymap.tmrow.co/
Tämligen intressant, visar elproduktion i realtid i dom flesta europeiska länder.
Uppdelat på produktionslag, inport/export och installerad effekt.
Det som var lite nytt för mig är att vi har så stor installerad effekt av vindkraft( Urd gav oss rekordmycket med el ).
Detta jämfört med länder som Danmark och England som jag trodde var betydligt bättre på detta ( per invånare ).
Sverige 6.03 GW
Danmark 4.85 GW
Englad 13.5 GW
F:ö kan man även se att våra kärnkraftverk går för fullt fn.
( just när jag skriver detta verkar det vara något problem med visningen av inport/export till/från Sverige )

Re: Elproduktion i Europa

Postat: tis 03 jan 2017, 18:13
av micke.d
Det förvånar också mig att Sverige har mer installerad effekt av vindkraft än Danmark. Jag hade trott att Danmark hade mer.

Re: Elproduktion i Europa

Postat: tis 03 jan 2017, 19:22
av Procentaren
Det är nog slut med storskalig utbyggnad av vindkraftsproduktion i Sverige. Regeringen kom med en kalldusch för två veckor sedan.
En bekant till mig jobbar i företaget Blekinge Offshore . Företagets bildades för åtta år sedan, och dess syfte var att bygga en jättestor vindkraftspark i Hanöbukten utanför Blekinge.
Anledningen till placeringen av parken är närheten till Karlshamsverkets distributionsnät. Det är ett reservkraftverk som bara dras igång när det är elbrist. https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlshamnsverket
Det är många i området som har haft synpunkter på bygget av de här verken. Försvaret, fiskare, sjöfart, naturintressen, turistbranschen, arkeologer mm. Men Blekinge Offshore har oftast kunnat föra en dialog för att lösa problemen.

Men med försvaret har det inte gått att ens diskutera. Man har rutinmässigt sagt nej till alla förslag, och kommit med alla möjliga invändningar. T.o.m hotat att flytta flyget och marinens verksamhet.
Verken skulle inkräkta på ca 5% av det övningsområde försvaret har i Hanöbukten.
Min bekant har blivit rejält "kokt" på hur försvaret har hanterat frågan. Försvaret har kommit med flera överdrifter och ibland rena osanningar. Blekinge Offshore har fått lägga ansenlig tid och pengar på att ta reda på fakta. Men varje gång man kommit med en lösning på ett problem, så har försvaret kommit med en nytt problem och sagt nej.

2013 bestämde mark och miljödomstolen att parken kunde samexistera eftersom den inte påtagligt försvårade försvarets verksamhet. Men ärendet skickades vidare till regeringen för beslut.
Hos regeringen har ärendet legat i 3.5 år. Det i sig måste vara någon sorts rekord !
Nu har regeringen bestämt sig, och det blev ett nej till parken. Inte ens en kompromiss kunde man tänka sig. Efter det här finns det nog ingen aktör som vågar ge sig in i branschen.
http://blekingeoffshore.se/

Re: Elproduktion i Europa

Postat: tis 03 jan 2017, 22:54
av skogaliten
Procentaren skrev:Det är nog slut med storskalig utbyggnad av vindkraftsproduktion i Sverige. Regeringen kom med en kalldusch för två veckor sedan.
En bekant till mig jobbar i företaget Blekinge Offshore . Företagets bildades för åtta år sedan, och dess syfte var att bygga en jättestor vindkraftspark i Hanöbukten utanför Blekinge.
Anledningen till placeringen av parken är närheten till Karlshamsverkets distributionsnät. Det är ett reservkraftverk som bara dras igång när det är elbrist. https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlshamnsverket
Det är många i området som har haft synpunkter på bygget av de här verken. Försvaret, fiskare, sjöfart, naturintressen, turistbranschen, arkeologer mm. Men Blekinge Offshore har oftast kunnat föra en dialog för att lösa problemen.

Men med försvaret har det inte gått att ens diskutera. Man har rutinmässigt sagt nej till alla förslag, och kommit med alla möjliga invändningar. T.o.m hotat att flytta flyget och marinens verksamhet.
Verken skulle inkräkta på ca 5% av det övningsområde försvaret har i Hanöbukten.
Min bekant har blivit rejält "kokt" på hur försvaret har hanterat frågan. Försvaret har kommit med flera överdrifter och ibland rena osanningar. Blekinge Offshore har fått lägga ansenlig tid och pengar på att ta reda på fakta. Men varje gång man kommit med en lösning på ett problem, så har försvaret kommit med en nytt problem och sagt nej.

2013 bestämde mark och miljödomstolen att parken kunde samexistera eftersom den inte påtagligt försvårade försvarets verksamhet. Men ärendet skickades vidare till regeringen för beslut.
Hos regeringen har ärendet legat i 3.5 år. Det i sig måste vara någon sorts rekord !
Nu har regeringen bestämt sig, och det blev ett nej till parken. Inte ens en kompromiss kunde man tänka sig. Efter det här finns det nog ingen aktör som vågar ge sig in i branschen.
http://blekingeoffshore.se/
Så du menar att alla potentiella placeringar av vindkraft är i närheten av försvarets övningsområden?

Re: Elproduktion i Europa

Postat: ons 04 jan 2017, 08:59
av Johannes
Sverige har så väldigt mycket mer yta att bygga vindkraft på än Danmark så det är kanske inte så konstigt att Sverige har mer.

Re: Elproduktion i Europa

Postat: ons 04 jan 2017, 13:02
av Procentaren
skogaliten skrev: Så du menar att alla potentiella placeringar av vindkraft är i närheten av försvarets övningsområden?
Lite så är det. Bra vindlägen är oftast längs kusterna. Där även försvaret har intressen. I elområde 4 i södra Sverige är det elbrist. Försvarets krav stoppar en hel del lämpliga platser.
T.ex i Hakarp några mil från F17 utanför Ronneby finns en vindkraftspark, som försvaret tidigare gett godkännande till, och den är byggd. Men nu vill försvaret riva verken.
Försvarsmakten kommer ge tummen upp för de åtta vindkraftverk som Eolus Vind vill bygga i Hakarp. Ett projekt för runt 250 miljoner som väntas vara i drift om runt ett år.
I våras införde Försvarsmakten ett temporärt förbud för all ny vindkraft inom en 40-km radie från samtliga tio militära flygplatser i landet. Bakgrunden till förbudet angavs vara funktionsproblem med JAS radarsystem, ett problem som enligt leverantören SAAB Aircraft går att lösa utan tekniska svårigheter.
Försvarsmaktens nya stoppområden riktar sig enbart mot vindkraftverk trots att dess inverkan i de flesta avseenden inte skiljer sig från exempelvis telemaster, vilka förekommer i betydligt större antal och ibland är dubbelt så höga som vindkraftverken. Försvarsmakten hävdar genom beslutet sin ensamrätt till nyttjande av luftutrymmet på mer än 20 meters höjd inom stoppområdena, trots att en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning också är av nationellt intresse.
I fallet med Blekinge Offshore har det tagit åtta år från ide till slutligt avslag. Jag tror inte det är några fler företag som ger in på den "resan".

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekin ... dkraftverk
http://www.svd.se/forsvarsmaktens-beslu ... lrakningen
http://www.sydostran.se/nyheter/klartec ... -i-hakarp/

Re: Elproduktion i Europa

Postat: tor 05 jan 2017, 18:30
av L. Mäkinen
Man borde ha en automatisk begränsning av mängden energi till förbrukare som motsätter sig kraftverk på sin bakgård.

Re: Elproduktion i Europa

Postat: mån 22 jun 2020, 17:04
av Procentaren
Idag 22/6 importerar Sverige elektricitet 65 MW. Det är första gången det har hänt i år (tror jag).
En del vill väldigt gärna bygga ny kärnkraft i Sverige, och hänvisar till att det är energibrist.
Samtidigt exporterar Sverige 10-22 GWh per år.
Sveriges elförbrukning är ca 140 GWH per år.
Sant är att det ibland är effektbrist i södra Sverige. Man får skilja på effekt och energi.

Svenska kraftnäts sida "kontrollrummet" visar hur mycket el som de olika energislagen producerar.
https://www.svk.se/drift-av-transmissio ... ollrummet/

Bild

Re: Elproduktion i Europa

Postat: mån 22 jun 2020, 18:42
av Anders G
En ovanlig dag med nettoimport några timmar (ca 10-17). Ordningen är återställd när jag skriver detta vid 19.
Bilden visar den norska snösmältningen, som till slut landar i Finland.
Den norska strömmen är inlåst runt Oslo-fjorden pga en trasig kabel.

Re: Elproduktion i Europa

Postat: ons 24 jun 2020, 11:46
av Procentaren
Nu går drevet. Det är så ont om el i södra Sverige att man startat det oljeeldade reservkraftverket i Karlshamn.
En ytterst ovanlig situation.
Men återigen. Det finns elproduktion i Sverige, men stora ligger i norr. Det är distributionsnätet som inte räcker till.

Carl Bildt är upprörd.
Det är något fel när man tvingas att dra igång det gamla oljekraftverket i Karlshamn för att klara elförsörjningen mitt i sommaren. Var det så MP ville ha det när man stängde ner kärnkraft?
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samh ... ra-sverige

Orsaken till bristen är att Oskarshamnsreaktorn står stilla för underhåll, i kombination med att en reaktor i Ringhals stängdes vid nyår.

Re: Elproduktion i Europa

Postat: ons 24 jun 2020, 13:46
av Tryggve
Det talar ju också för att det kan vara en bra idé att öka kapaciteten i distributionsnäten. Det har man väl pratat om i rätt många år dessutom?

Re: Elproduktion i Europa

Postat: sön 28 jun 2020, 09:58
av L. Mäkinen
När jag läste elkraftteknik på nittonhundratalet sas det att det fanns planer på att gå från 400 kV till 800 kV i stomnätet för att minska förlusterna. Det är väl inget som har hänt ännu?

Re: Elproduktion i Europa

Postat: ons 01 jul 2020, 13:17
av cleve
800kV AC ledningar ger ökade koronaförluster, men mindre strömvärmeförluster.

Vi har en HVDC ledning från Jönköping till Hörby, vars start har blivit försenad många gånger.

Svenska kraftnät har tydligen valt en mindre lämplig leverantör.