Sida 1 av 10

Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: mån 04 mar 2013, 13:44
av L. Mäkinen
Senaste veckan har det debatterats en hel del på olika fronter om fenomenet med surrogatmödraskap. Det har dels handlat om olika konstellationer av familjer som åkt till Indien för att någon i familjens delar ska kunna växa i en lokal kvinnas livmoder och dels har diskussionen handlat om huruvida vi bör tillåta detta på hemmaplan. I ett inslag på Agenda igår visades en kvinna som (om jag minns rätt) hade burit 7 barn för andra familjer och trivdes bäst när hon var gravid.
Vilka risker finns egentligen med att tillåta detta?
De jag omedelbart ser är dessa:
1. Motsvarande risk som andra mödrar för missfall
2. Fosterbäraren belastar kroppen
3. Tvång att delta
4. De tilltänkta föräldrarna avstår innan leverans
5. Bäraren vill behålla barnet
6 Arvstvister, framförallt om något händer innan alla papper är juridiskt klara

Jag har inga betänkligheter mot att man ska kunna hyra ut sin kropp för att låta ett barn växa fram. Vi andra hyr ut våra kroppar till andra ändamål större delen av livet.

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: mån 04 mar 2013, 13:53
av Anders G
...och skall någon kunna vägra bära någon annans barn?
...och varför skall man behöva genomgå sådana här processer, är det inte bara att rekvirera någon söt unge man fattar tycke för?
Frågeställningarna ligger fortfarande kvar på det heteronormativa, fertilnormativa planet.
Varför skall man behöva vara del av ett par för att få en unge beviljad? De flesta skiljer sig ju ändå efter ett tag enligt statistiken, och många barn lever gott utan kontakt med den ena parten. Osv på det sluttande planet.

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: mån 04 mar 2013, 14:28
av micke.d
De huvudsakliga riskerna kommer väl av att området är totalt oreglerat. Om och när alla parters rättigheter och skyldigheter i alla tänkbara fall av tillhandahållande av DNA, ägg, livmoder, sperma, etc, och i alla tänkbara situationer som kan uppstå (t ex att alla de tilltänkta föräldrarna omkommer i en bilolycka innan graviditeten är fullgången), så ser jag inga större anledningar att förbjuda detta.

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: mån 04 mar 2013, 15:20
av kipphebel3
och i alla tänkbara situationer som kan uppstå (t ex att alla de tilltänkta föräldrarna omkommer i en bilolycka innan graviditeten är fullgången)
Eller om "köparna" anser att "produkten" är "defekt" och vill lämna tillbaka...

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: mån 04 mar 2013, 16:45
av Crysis
Jag tycker absolut att surrogatmödraskap ska tillåtas och regleras.

Jag har därtill väldigt svårt att förstå diskussionen kring "hur ska vi göra om någon ångrar sig". Den gravida kvinnan har ju rimligtvis samma rätt till abort som alla andra kvinnor. Ångrar hon sig och vill göra abort får hon det.

Sedan anser ju jag att barnet ur alla avseenden från att det är fött är barn till de tilltänkta föräldrarna (och det ska föräldrarna skriva under på innan processen ens inleds). Surrogatmamman ska inte ha någon rätt att behålla barnet (i USA verkar det ju inte vara ett problem med surrogatmorsor som vill behålla barnen heller) och föräldrarna, ja de har blivit föräldrar. De kan ångra sig lika lite som föräldrar som skaffat barn the old fashioned way. De an överge barnet, de kan adoptera bort det men de ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra föräldrar. Man får ta det onda med det goda...

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: mån 04 mar 2013, 18:43
av Xantippa
Jag ser många problem med surrogatmödraskap, i synnerhet kommersiellt sådant men det kanske inte är den sorten som tråden handlar om.

Till att börja med har just USA haft en hel del sorgliga historier runt surrogatmödraskap. I fallet baby M, som väl blev tongivande, ville surrogatmodern behålla barnet efter födseln vilket hon inte tilläts. Det finns även fall där föräldrarna ångrat sig och velat pressa surrogatmamman att göra abort.

De etiska problemen är m a o många även utan betalning. Att bära och föda barn är för de allra flesta fall inte bara en fysisk utan även en psykologisk process. Hur många papper man än skriver under kommer ändå förlossningen, med allt vad den innebär, och när den är klar ska barnet lämnas över. Det är inte alla gånger oproblematiskt.

Och vad händer med det ofödda barnet om föräldrarna ångrar sig?

Jag har även en fråga, som inte är det minsta retorisk utan något jag verkligen undrar. Om man nu inte kan få barn själv och inte har problem med att barnet är fött av en annan - varför då inte adoptera?

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: mån 04 mar 2013, 18:57
av Crysis
Xantippa skrev:Jag ser många problem med surrogatmödraskap, i synnerhet kommersiellt sådant men det kanske inte är den sorten som tråden handlar om.
Den utredning som har slutförts (och som har aktualiserat debatten?) säger ja till altruistiskt surrogatmödraskap mellan kvinnor som har en nära relation.
De etiska problemen är m a o många även utan betalning. Att bära och föda barn är för de allra flesta fall inte bara en fysisk utan även en psykologisk process. Hur många papper man än skriver under kommer ändå förlossningen, med allt vad den innebär, och när den är klar ska barnet lämnas över. Det är inte alla gånger oproblematiskt.


Detta förefaller inte vara något större problem och man kan antagligen komma långt med ordentliga utredningar av den tänkta surrogatmamman och att hon får någon form av samtalsstöd under hela graviditeten.
Och vad händer med det ofödda barnet om föräldrarna ångrar sig?
Jag föreslår samma sak som om jag skulle ångra mig efter jag har fött mitt barn. Lika för alla. Föräldrar till födda barn kan välja att överge dem eller adoptera bort dem.
Jag har även en fråga, som inte är det minsta retorisk utan något jag verkligen undrar. Om man nu inte kan få barn själv och inte har problem med att barnet är fött av en annan - varför då inte adoptera?
Alla får inte adoptera. Den generella trenden globalt sett är också att färre adoptioner sker.

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: mån 04 mar 2013, 19:17
av micke.d
Xantippa skrev:Jag har även en fråga, som inte är det minsta retorisk utan något jag verkligen undrar. Om man nu inte kan få barn själv och inte har problem med att barnet är fött av en annan - varför då inte adoptera?
Det kan vara så att de som vill bli föräldrar vill ha ett barn som genetiskt är deras. Om då mammans ägg funkar men inte hennes livmoder så kan detta åstadkommas med hjälp av en surrogatmamma som alltså tillhandahåller livmoder men inte ägg.

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: mån 04 mar 2013, 20:21
av kipphebel3
et kan vara så att de som vill bli föräldrar vill ha ett barn som genetiskt är deras.
Jag tror att det är kanske den vanligaste förklaringen, tyvärr.

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: tis 05 mar 2013, 09:26
av micke.d
Det kan bli lite trassel.

Här en story om en surrogatmamma som vägrade göra abort när det upptäcktes att barnet hade medicinska problem och de tilltänkta föräldrarna ville avbryta graviditeten.

http://edition.cnn.com/2013/03/04/healt ... al-battle/

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: tis 05 mar 2013, 09:30
av Xantippa
Crysis skrev:
Xantippa skrev:
Och vad händer med det ofödda barnet om föräldrarna ångrar sig?
Jag föreslår samma sak som om jag skulle ångra mig efter jag har fött mitt barn. Lika för alla. Föräldrar till födda barn kan välja att överge dem eller adoptera bort dem.
Och under tiden ska alltså en kvinna gå och bära på det här barnet i vetskap om att när det föds väntar ingen på det?

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: tis 05 mar 2013, 09:31
av Xantippa
micke.d skrev:Det kan bli lite trassel.

Här en story om en surrogatmamma som vägrade göra abort när det upptäcktes att barnet hade medicinska problem och de tilltänkta föräldrarna ville avbryta graviditeten.

http://edition.cnn.com/2013/03/04/healt ... al-battle/
Eller uttryckt på ett annat sätt: här är en story om två tilltänkta föräldrar som försökte tvinga en surrogatmamma att göra abort.

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: tis 05 mar 2013, 09:34
av micke.d
Ja, det finns förstås två sidor.

Undrar om deras kontrakt hade något att säga om den här situationen. Om inte, så borde det nog ha gjort det.

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: tis 05 mar 2013, 09:36
av Xantippa
Xantippa skrev:
Crysis skrev:
Xantippa skrev:
Och vad händer med det ofödda barnet om föräldrarna ångrar sig?
Jag föreslår samma sak som om jag skulle ångra mig efter jag har fött mitt barn. Lika för alla. Föräldrar till födda barn kan välja att överge dem eller adoptera bort dem.
Och under tiden ska alltså en kvinna gå och bära på det här barnet i vetskap om att när det föds väntar ingen på det?
Och vidare: nu är det ju inte riktigt så att man bara "lämnar bort" ett barn. Du har vårdnaden om det även om du inte vill överge det, tills vårdnaden övertagits av någon annan, vanligen med socialtjänsten som mellanhand. Att någon frivilligt adopterar bort sitt barn händer ytterst sällan i Sverige, vanligare är då familjehemsplaceringar.

Vad händer med barnet som surrogatmamman bär på om föräldrarna ångrar sig? Ska de ha fullt vårdnadsansvar för barnet när det föds även om de ångrar sig tre månader in på graviditeten?

Re: Surrogatmödrar, bör de tillåtas i Sverige

Postat: tis 05 mar 2013, 09:36
av Xantippa
micke.d skrev:Ja, det finns förstås två sidor.

Undrar om deras kontrakt hade något att säga om den här situationen. Om inte, så borde det nog ha gjort det.
Ett kontrakt som påtvingar någon ett ingrepp i dennes kropp bör rimligen vara ogilitigt i varje rättsstat.