Sida 2 av 3

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: lör 03 jan 2015, 21:28
av Tryggve
skogaliten skrev:Ja! Öppna politikforum igen!

För att ta några exempel:

GMO handlar delvis om växtförädling, men också om vad/hur/vem/vilka som styr, dels hur odling ska gå till, dels vad som bör/borde förädlas fram och varför, och vilka kostnader (ekologiska eller samhälleliga) som betalas av vad för slags institutioner eller individuella jordbrukare.
Frågor runt jordbruk, mattillgång och fördelning av mat i världen, är omöjligt att helt urskilja från sina politiska kontext.

Visst, man kan diskutera tekniska detaljer inom växtförädling, men det är svårt att få ett vettigt perspektiv på helheten.


Ubåtsjakt är ett annat bra exempel. Teknikaliteter runt identifiering m.m kan synas tämligen opolitiska, men så fort man når frågor som: varför vi letar U-båtar, om det är relevant nivå på insatserna, vilka makter som skulle kunna vara de som eventuellt gör intrång, med mera, så blir det politik av det.
Fast vare sig GMO-tråden eller ubåtsjakttråden har väl stängts eller modererats pga politik? Eller? Och hur är det omöjligt att diskutera GMO utan att blanda in politik? Huruvida GMO är säkert eller ej är ju t ex inte något som är en politisk fråga, utan vetenskapligt. Sedan är väl frågan huruvida man ska tillåta GMO eller ej delvis en politiskt fråga, men det måste väl gå att diskutera det utan att det blir ideologi av alltihop?

Eller är allt politik egentligen?

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: lör 03 jan 2015, 22:01
av Thomas P
Tryggve skrev:Och hur är det omöjligt att diskutera GMO utan att blanda in politik? Huruvida GMO är säkert eller ej är ju t ex inte något som är en politisk fråga, utan vetenskapligt.
För den som har kunskaper och tid att själv i detalj sätta sig in i frågan för alla aktuella grödor är det en rent vetenskaplig fråga. För alla oss andra handlar det också om förtroende för de som är satta att göra denna granskning, om de t ex är tillräckligt oberoende av de företag de skall granska. Detta glider snabbt in på politik.

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: lör 03 jan 2015, 23:49
av skogaliten
Allt, nästan allt är politik, eller blir politik, i och med att det handlar om hur samhället ser ut, eller skulle kunna se ut.

Jag vill påstå att "politik" dyker upp rätt fort, t.ex. när man diskuterar GMO (eller för delen växtförädling).

För att ta ut ett litet citat som jag själv skrivit i den långa, och bitvis mycket bra och intressanta GMO-tråden:

"Så problemen finns inte nödvändigtvis i växtförädlingen (GMO eller annan), utan problemen finns i hur man säkerställer att produkterna används på rätt sätt, och för den delen, att man tar fram sådana produkter som verkligen ger bra mervärden som högre skördar utan ökad kemikalieanvändning t.ex."

De frågor (och svar) den här meningen skulle kunna utvecklas till, handlar om "samhällets utveckling" vilket är politik.

Men det betyder inte att vi på ett forum som det här borde/ska diskutera vilket politiskt parti som gör/säger/tycker det ena eller det andra.

Här på forumet skulle jag vilja se diskussionen om "vad händer" (i samhället/med samhället) om vi gör det ena, eller det andra, vilka alternativ finns, vilka möjligheter och problem finns med respektive angreppssätt.

Jag skulle gärna bidra i klok och resonerande tråd om Växtförädling, odling och livsmedelsförsörjning, eller för den delen Skogsbruk.
Skogsbruk och forskning kring skogsbruk, verkar vara ett av de mest genompolitiserade områdena som finns i skärningen mellan näringsliv och högskolor i Sverige... Från de stora (skogs-)bolagen fristående forskning verkar vara mer eller mindre helt icke-existerande...

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: sön 04 jan 2015, 00:22
av TomasT
Personligen har jag svårt att som samhället utvecklats mot bortse från makt och pengar.Men den frågan har varit uppe i decennier.
Problemet handlar om att bibehålla kundunderlaget utan att förstöra det helt.Men lite lagom.
Det är en balansgång utan tvekan.

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: sön 04 jan 2015, 11:29
av Tryggve
Thomas P skrev: För den som har kunskaper och tid att själv i detalj sätta sig in i frågan för alla aktuella grödor är det en rent vetenskaplig fråga. För alla oss andra handlar det också om förtroende för de som är satta att göra denna granskning, om de t ex är tillräckligt oberoende av de företag de skall granska. Detta glider snabbt in på politik.
Om jag tolkar dig rätt så menar du att GMO lätt glider in på politik för att de som inte har kunskap om det eller tid/ork att sätta sig in i det ändå vill diskutera ämnet, men ur annan aspekt än det rent vetenskapliga? En möjlig lösning på det är ju att i det aktuella exemplet fokusera på hur granskningen av GMO i så fall skulle kunna förbättras rent metodiskt. Eller lagstiftningen kring GMO. Det går nog att hitta fler infallsvinklar, men det känns som man i så fall bör vara mer konkret i sin kritik.

För egen del tycker jag inte att det är så märkligt om det är vetenskapligt fokus på ett forum för just vetenskap och folkbildning. I princip alla diskussioner kring all vetenskap/forskning (medicin, mobiltelefoner, klimatförändringar, hälsa, samhälle) kan ju rätt lätt ledas in på att man inte har förtroende för, eller litar på, dem som ska granska detta. Det är verkligen inte något som är specifikt just för GMO. Det går ju att misstro det mesta, och många gör ju också det.

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: sön 04 jan 2015, 11:40
av Tryggve
skogaliten skrev:Allt, nästan allt är politik, eller blir politik, i och med att det handlar om hur samhället ser ut, eller skulle kunna se ut.

Jag vill påstå att "politik" dyker upp rätt fort, t.ex. när man diskuterar GMO (eller för delen växtförädling).

För att ta ut ett litet citat som jag själv skrivit i den långa, och bitvis mycket bra och intressanta GMO-tråden:

"Så problemen finns inte nödvändigtvis i växtförädlingen (GMO eller annan), utan problemen finns i hur man säkerställer att produkterna används på rätt sätt, och för den delen, att man tar fram sådana produkter som verkligen ger bra mervärden som högre skördar utan ökad kemikalieanvändning t.ex."

De frågor (och svar) den här meningen skulle kunna utvecklas till, handlar om "samhällets utveckling" vilket är politik.

Men det betyder inte att vi på ett forum som det här borde/ska diskutera vilket politiskt parti som gör/säger/tycker det ena eller det andra.

Här på forumet skulle jag vilja se diskussionen om "vad händer" (i samhället/med samhället) om vi gör det ena, eller det andra, vilka alternativ finns, vilka möjligheter och problem finns med respektive angreppssätt.

Jag skulle gärna bidra i klok och resonerande tråd om Växtförädling, odling och livsmedelsförsörjning, eller för den delen Skogsbruk.
Skogsbruk och forskning kring skogsbruk, verkar vara ett av de mest genompolitiserade områdena som finns i skärningen mellan näringsliv och högskolor i Sverige... Från de stora (skogs-)bolagen fristående forskning verkar vara mer eller mindre helt icke-existerande...
Tja, för mig låter detta inte som politik, i alla fall om man utgår från ett vetenskapligt perspektiv. Du kan ju testa.

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: sön 04 jan 2015, 15:47
av TomasT
Min tanke är att forumet mer borde ägna sig åt att skapa infallsvinklar åt de som ännu inte lärt sig så mycket.I de flesta fall yngre människor.De äldre är ändå körda.

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: mån 05 jan 2015, 16:45
av Tryggve
TomasT skrev:Min tanke är att forumet mer borde ägna sig åt att skapa infallsvinklar åt de som ännu inte lärt sig så mycket.I de flesta fall yngre människor.De äldre är ändå körda.
Fast forumet i sig ägnar sig ju inte åt något, det blir ju främst vad skribenterna gör det till. Det som man vill diskutera diskuteras.

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: mån 05 jan 2015, 17:58
av skogaliten
Tryggve skrev:
skogaliten skrev:Allt, nästan allt är politik, eller blir politik, i och med att det handlar om hur samhället ser ut, eller skulle kunna se ut.

Jag vill påstå att "politik" dyker upp rätt fort, t.ex. när man diskuterar GMO (eller för delen växtförädling).

För att ta ut ett litet citat som jag själv skrivit i den långa, och bitvis mycket bra och intressanta GMO-tråden:

"Så problemen finns inte nödvändigtvis i växtförädlingen (GMO eller annan), utan problemen finns i hur man säkerställer att produkterna används på rätt sätt, och för den delen, att man tar fram sådana produkter som verkligen ger bra mervärden som högre skördar utan ökad kemikalieanvändning t.ex."

De frågor (och svar) den här meningen skulle kunna utvecklas till, handlar om "samhällets utveckling" vilket är politik.

Men det betyder inte att vi på ett forum som det här borde/ska diskutera vilket politiskt parti som gör/säger/tycker det ena eller det andra.

Här på forumet skulle jag vilja se diskussionen om "vad händer" (i samhället/med samhället) om vi gör det ena, eller det andra, vilka alternativ finns, vilka möjligheter och problem finns med respektive angreppssätt.

Jag skulle gärna bidra i klok och resonerande tråd om Växtförädling, odling och livsmedelsförsörjning, eller för den delen Skogsbruk.
Skogsbruk och forskning kring skogsbruk, verkar vara ett av de mest genompolitiserade områdena som finns i skärningen mellan näringsliv och högskolor i Sverige... Från de stora (skogs-)bolagen fristående forskning verkar vara mer eller mindre helt icke-existerande...
Tja, för mig låter detta inte som politik, i alla fall om man utgår från ett vetenskapligt perspektiv. Du kan ju testa.

Det kanske är så att vi ser olika definitioner av begreppet "politik" framför oss?

Det jag försöker skissa på ovan, är för mig samhällsutvecklings relaterade spörsmål=politik. Fast med en mer eller mindre tydlig vinkling mot att vetenskap kan vara en god utgångspunkt i diskussionen.
Men det exkluderar "partipolitik" i form av att diskutera beslut/avsaknad av beslut i politiska församlingar, eller vad olika existerande partier möjligtvis står för.

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: tis 06 jan 2015, 11:42
av Tryggve
skogaliten skrev: Det kanske är så att vi ser olika definitioner av begreppet "politik" framför oss?

Förmodligen.
skogaliten skrev: Det jag försöker skissa på ovan, är för mig samhällsutvecklings relaterade spörsmål=politik. Fast med en mer eller mindre tydlig vinkling mot att vetenskap kan vara en god utgångspunkt i diskussionen.
Men det exkluderar "partipolitik" i form av att diskutera beslut/avsaknad av beslut i politiska församlingar, eller vad olika existerande partier möjligtvis står för.
Om du utgår från vetenskapliga argument för att tex jordbruket ska vara på ett visst sätt så är det väl inga problem i sig. Fast då kanske fokuset bör vara på vetenskapliga aspekter varför det ska vara så snarare än en utgångspunkt för diskussionen.

Jag måste erkänna att jag nog inte exakt förstår vad det är som du vill diskutera som automatiskt blir politik. Men det kan ju bero på att vi definierar det på olika sätt då.

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: tis 06 jan 2015, 19:21
av Tony
Anders skrev:Nu har tråden om budgetomröstningen låsts för att den var "för politisk". Det jag läst i tråden handlade enbart om röstningsförfarandet och i vilken ordning röstningen i riksdagen går till, praxis och de eventuellt nya reglerna. Jag såg inget som handlade om politik överhuvudtaget. Tråden handlade enbart om statskunskap och riksdagens arbete. Hur man får det till politik övergår min förståelse.
Har vi fått något svar på det här än?

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: tis 13 jan 2015, 14:29
av Tryggve
FudoMyoo skrev:
Tryggve skrev: De är väl inte heller direkt relaterade till föreningens verksamhet.
I så fall kunde man väl stänga ner religionsforumet också? Maken till meningslösa diskussioner är ju svårt att hitta.

Och varför inte stänga ner hela Vardagsrummet när man ändå håller på?
Förvisso. Men anledningen till att dessa inte har stängts är väl att folk inte alls blir lika osams i dessa som när det är politik inblandat. :-)

Själv så undrar jag om inte forumet hade vunnit rätt mycket på om politik-delen hade stängs för åratal sedan, så att det inte hade blivit så mycket fokus på det. Intresset för att diskutera annat verkar vara rätt lågt här, men desto större på VoF på Facebook.

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: tis 13 jan 2015, 15:59
av micke.d
Tony skrev:
Anders skrev:Nu har tråden om budgetomröstningen låsts för att den var "för politisk". Det jag läst i tråden handlade enbart om röstningsförfarandet och i vilken ordning röstningen i riksdagen går till, praxis och de eventuellt nya reglerna. Jag såg inget som handlade om politik överhuvudtaget. Tråden handlade enbart om statskunskap och riksdagens arbete. Hur man får det till politik övergår min förståelse.
Har vi fått något svar på det här än?
Vi har nu diskuterat det här i forumledningen.

För det första har vi nu policyn att politiska diskussioner inte tillåtna (annat än när de direkt rör sakfrågor av skeptiskt intresse). Främst för att de genererar för mycket moderatorjobb. Den policyn borde vi nog föra in i regelverket.

Statskunskap och humaniora är förstås tillåtet. Då bör trådstarten ha viss verkshöjd (referera till vetenskap) så att diskussionen styrs in i rätt fåra och inte så lätt degenererar till politiskt tyckande eller gyttjebrottning. Trådstarter som refererar till dagspolitik, regering, riksdag och politiska partier utan att nämna vetenskap får man som moderator en negativ grundinställning till eftersom politiskt tyckande då ligger nära till hands.

Med det sagt så borde vi nog inte ha stängt tråden i fråga. Trådstarten hade visserligen inte verkshöjd enligt ovan men diskussionen som följde var oproblematisk. Om någon anmäler intresse av att fortsätta den diskussionen så låser jag upp tråden.

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: lör 17 jan 2015, 10:02
av Matte
micke.d skrev:För det första har vi nu policyn att politiska diskussioner inte tillåtna (annat än när de direkt rör sakfrågor av skeptiskt intresse). Främst för att de genererar för mycket moderatorjobb. Den policyn borde vi nog föra in i regelverket.
När börjar då en fråga bli politisk? När regeringens åtgärder kommenteras? Partiernas inställning i forskningsfrågor? Ideologiskt intresse i historieskrivning? osv. osv.

Generellt är det dumt att förbjuda diskussionsämnen. Jag har ett bättre förslag: strama upp regelverket så att den som ägnar sig åt t ex personangrepp blir avstängd. Först en varning, ingen rättelse = avstängning! Det höjer nivån på diskussionerna och minskar samtidigt moderatorbördan. Man ska inte underskatta verkan av att statuera exempel.

Om det finns vettiga invändningar mot detta förslag skulle jag gärna vilja se dom.

Re: Får vi inte diskutera statskunskap på Forumet?

Postat: lör 17 jan 2015, 15:02
av TomasT
Blir mycket för de stackars moderatorerna att hålla reda på alla politiskt anfrätta sanningar.
Religionsavdelningen tenderar att klistra ihop sig med det politiska.
Nej,vi bör hålla oss till naturen opåverkad som den kan te sig och vad den har att berätta oss.